Tutora 1r ESO Horari d’atenció:
inma
Inma Cartes Torta

Assignatures 1r ESO:
Assignatura Hores lectives Professorat
Llengua Catalana 3 Noèlia Alegre Vidal
Llengua Castellana 3 Inma Cartes Torta
Llengua Anglesa 3 Mercè Carceller Guzman
Ciències Socials 3 Inma Cartes Torta
Biologia i Geologia 3 David Peña Vizcarro
Matemàtiques 3 Llúcia Mauri Masdeu
Tecnologies 2 Èrika Ferraté Curto i Florencia Manette Forti
Educació Visual i Plàstica 2 Llúcia Mauri Masdeu
Educació Física 2 Xavi Audí Duran
Religió 1 Sergio Sánchez Gálvez
Música 2 Oriol Navarro Valls
Optatives Blogging in English 1 David Peña Vizcarro
Habilitats d’Estudi 1 David Peña Vizcarro
Mat-Tic 1 Llúcia Mauri Masdeu i David Peña Vizcarro
Laboratori 1 Florencia Manette Forti
Complementàries Speak-up 1 Mercè Carceller Guzman i Kimberly Ross
Comprensió i expressió 1 Noèlia Alegre Vidal
Tutoria 1 Inma Cartes Torta
Treball de Síntesi 1 Tot el professorat de 1r ESO
Matèries optatives 1r ESO:
Blogging in English
Creació i manteniment d’un blog de notícies relacionat amb el col·legi, la població i la comarca. Mitjançant aquest blog l’alumnat desenvoluparà les destresses pròpies dels entorns tecnòlogic, al igual com es familiaritzarà amb la construcció i l’implementació d’aquest, tot respectant la propietat intelectual i potenciant, a la vegada, l’ús de la llengua anglesa escrita.
Habilitats d’Estudi
Adquisició de tècniques d’estudi, per tal d’assolir els hàbits de treball, l’organització de la informació i la distribució del temps en l’estudi de les matèries curriculars. Les diverses tècniques i metodologies d’estudi permetran un rendiment acadèmic més eficient i eficaç.
Mat-Tic
Desenvolupament d’estratègies de raonament i càlcul, anàlisi i resolució de problemes matemàtics, que permetin potenciar i millorar les competències bàsiques de Matemàtiques. Juntament amb un gran ventall de recursos TIC que ens ofereix la xarxa d’Internet. Aquest tàndem permet enfocar les matemàtiques des d’un altre punt de vista, i així per tant afavorir-ne la motivació.
Laboratori de Ciències
Elaboració de petites investigacions científiques, tot aprofundint en el desenvolupament de la competència científica en totes les seves dimensions mitjançant la realització de pràctiques al laboratori de ciències. Aquesta metodologia aplicada ens permetrà compendre el coneixement en determinats continguts de l’àmbit científic, així com la manera de treballar i raonar dels científics.
Matèries complementàries 1r ESO:
Speak-up
Adquireix confiança i parla anglès amb tothom, no és cap vergonya cometre errors sinó que és una oportunitat per aprendre i millorar la pronunciació i el vocabulari. Per tant, es preten desenvolupar l’hàbit i l’espontaneitat en la parla mitjançant activitats pràctiques contextualitzades i mitjançant la metodologia dels jocs. Tot això, juntament amb l’oportunitat d’intercanviar conversa amb una nativa.
Comprensió i expressió
 Ampliació i aplicació d’aquells coneixements bàsics apresos de la Llengua Catalana, focalitzats ja sigui dins l’expresssió escrita com la comprensió de la informació dels diversos textos que hi ha.

Dia de convivència intracol·legial

El passat dimecres 27 de març, l’alumnat de 1r i 2n d’ESO van participar en les convivències intracol·legials.
Juntament amb el professorat, ens vam desplaçar al Parc de Garbí per gaudir d’un fantàstic dia per treballar conjuntament en diverses activitats amb la finalitat de reforçar la… Llegeix més»

Projecte interdisciplinari 1r ESO: El volcà

L’alumnat de 1r d’ESO ha participat en un projecte interdisciplinari promogut entre les assignatures de Biologia i Geologia i Educació Visual i Plàstica.

Durant les classes de Biologia i Geologia han aprés i estudiat un dels fenómens interns de la Terra, els volcans. A més a més, han descrit i nombrat totes les seves parts i han classificat els diferents tipus d’erupcions que es produeixen, en funció de les característiques que es donen duran aquest fenómen. Paral·lelament en l’assignatura d’Educació Visual i Plàstica n’han creat un, tot usant una combinació de diversos materials, expressions plàstiques i creativitat personal.

Per culminar tot aquest treball, l’alumnat ha usat una senzilla combinació àcid-base per tal de reproduir una erupció volcànica. Aquesta reacció la veuran en detall i aprendran més endavant a l’assignatura de Física i Química, .

Durant l’erupció hem observat com el magma de la cambra magmàtica s’ha enfilat per la xemeneia i ha sortit pel cràter, així com també a través d’un filó lateral i ha descendit muntanya avall.

Jocs Florals Escolars de Catalunya

Com cada curs, el Departament d’Ensenyament ha convocat els Jocs Florals Escolars de Catalunya amb l’objectiu de potenciar i estimular l’expressió i la producció escrites dels nois i noies i fomentar i difondre una tradició cultural pròpia i arrelada al país.
Els Jocs van adreçats als… Llegeix més»

Alunmat d’ESO

Alguns alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO del Col·legi Sagrada Família vam anar a passar 4 dies a l’ estació d’esquí ‘’La Masella’’ (Girona)
Ens vam allotjar a l’Alp Hotel Masella, a uns 5 minuts de l’estació d’esquí.
Alguns alumnes i professors vam fer snow i… Llegeix més»