Acollida

acollida 1Per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral amb els horaris escolars, el centre posa a la vostra disposició un servei d’ acollida matinal previ a l’ inici de les classes, des de les 8:00h fins les 9:00h, durant tots els dies lectius.

Aquest servei està pensat per a les famílies que comencen a treballar molt d’hora al matí i necessiten que els seus fills/-es estiguin atesos mentre no comencen les classes, oferint un espai agradable i lúdic. També està pensat per a les famílies que necessiten utilitzar aquest  servei d’una manera esporàdica i puntual.

Realitzem diverses activitats lúdiques, tan dirigides com lliures, en són un exemple els jocs de taula, dibuixar, fer manualitats, escoltar contes, jugar amb titelles o ossos de peluix,…

acollida 2Per a demanar el servei s’avisa a la porteria del col·legi i quan es requereix el servei un dia, s’acudeix al centre a les 8:00h del matí on la monitora els rebrà.

Preu del servei d’acollida
Quota mensual 21 €
Quota diària 3’5 €

Porteria del col·legi:  M. Carmen, telf.  977 74 01 62