Qui som

pare_palauescut congregació

Les nostres Escoles de Carmelites Missioneres Teresianes, es defineixen com a escoles catòliques que tenen per missió oferir un estil d’educació personalitzat, que es caracteritza per ser humana, social i profundament cristiana, d’acord amb les directrius de l’església en l’avui i en el marc institucional, on demana l’esperit i carisma del nostre Fundador Francisco Palau i Quer.

Presentem el nostre caràcter propi adaptat a la normativa pedagògica que inspira el Sistema Educatiu vigent, així promovem una escola oberta a tots, sense distincions de races, creences o classes socials, atenent a la diversitat, segons les necessitats de l’alumnat. Per això estimulem la creativitat i les aptituds de l’alumnat segons les seves capacitats, ajudant-lo a descobrir la dimensió transcendent de la persona, obrint horitzons nous a la vivència i a la interpretació de la realitat personal i del món.

Tanmateix, conreem els valors humans i cristians que ajuden als educandors/res a desenvolupar harmònicament la seva personalitat, tot creant una identitat pròpia com a centres docents de Carmelites Missioneres Teresianes. Aquesta identitat es fonamenta en l’escola de l’església, l’escola de les Carmelites Missioneres Teresianes, donant resposta a la demanda social inserida en el mitjà sociocultural.

Oferim una educació integradora, des de diverses diemnsions: humana, social, transcendent, des de l’Evangeli de Jesús i des del pare Palau com a escola eclesial i mariana.

D’altra banda el nostre estil educatiu es fonamenta en l’educació en el diàleg i la col·laboració, adoptem una metodologia activa, oberta i flexible, tot potenciant el desemvolupament intel·lectual i cognitiu, educant la creativitat i la capacitat d’expressió amb l’ajuda de la tecnologia al servei de l’educació. Així per tant projectem l’educació més enllà de l’acció docent i avaluem de forma contínua la nostra acció educativa.

La nostra forma de participació és la de construir comunitat educativa, basant la gestió en la corresponsabilitat. Així la nostra escola és un centre inserit en la realitat sociocultural i es troba compromès en aquest caràcter propi que inspira l’accio pedagògica d’aconseguir formar persones en plenitud, cristians compromesos amb l’esglèsia i els ciutadans.