Tutora 1r ESO Horari d’atenció:
inma
Inma Cartes Torta

Assignatures 1r ESO:
Assignatura Hores lectives Professorat
Llengua Catalana 3 Noèlia Alegre Vidal
Llengua Castellana 3 Inma Cartes Torta
Llengua Anglesa 3 Mercè Carceller Guzman
Ciències Socials 3 Inma Cartes Torta
Biologia i Geologia 3 David Peña Vizcarro
Matemàtiques 3 Llúcia Mauri Masdeu
Tecnologies 2 Èrika Ferraté Curto i Florencia Manette Forti
Educació Visual i Plàstica 2 Llúcia Mauri Masdeu
Educació Física 2 Xavi Audí Duran
Religió 1 Sergio Sánchez Gálvez
Música 2 Oriol Navarro Valls
Optatives Blogging in English 1 David Peña Vizcarro
Habilitats d’Estudi 1 David Peña Vizcarro
Mat-Tic 1 Llúcia Mauri Masdeu i David Peña Vizcarro
Laboratori 1 Florencia Manette Forti
Complementàries Speak-up 1 Mercè Carceller Guzman i Kimberly Ross
Comprensió i expressió 1 Noèlia Alegre Vidal
Tutoria 1 Inma Cartes Torta
Treball de Síntesi 1 Tot el professorat de 1r ESO
Matèries optatives 1r ESO:
Blogging in English
Creació i manteniment d’un blog de notícies relacionat amb el col·legi, la població i la comarca. Mitjançant aquest blog l’alumnat desenvoluparà les destresses pròpies dels entorns tecnòlogic, al igual com es familiaritzarà amb la construcció i l’implementació d’aquest, tot respectant la propietat intelectual i potenciant, a la vegada, l’ús de la llengua anglesa escrita.
Habilitats d’Estudi
Adquisició de tècniques d’estudi, per tal d’assolir els hàbits de treball, l’organització de la informació i la distribució del temps en l’estudi de les matèries curriculars. Les diverses tècniques i metodologies d’estudi permetran un rendiment acadèmic més eficient i eficaç.
Mat-Tic
Desenvolupament d’estratègies de raonament i càlcul, anàlisi i resolució de problemes matemàtics, que permetin potenciar i millorar les competències bàsiques de Matemàtiques. Juntament amb un gran ventall de recursos TIC que ens ofereix la xarxa d’Internet. Aquest tàndem permet enfocar les matemàtiques des d’un altre punt de vista, i així per tant afavorir-ne la motivació.
Laboratori de Ciències
Elaboració de petites investigacions científiques, tot aprofundint en el desenvolupament de la competència científica en totes les seves dimensions mitjançant la realització de pràctiques al laboratori de ciències. Aquesta metodologia aplicada ens permetrà compendre el coneixement en determinats continguts de l’àmbit científic, així com la manera de treballar i raonar dels científics.
Matèries complementàries 1r ESO:
Speak-up
Adquireix confiança i parla anglès amb tothom, no és cap vergonya cometre errors sinó que és una oportunitat per aprendre i millorar la pronunciació i el vocabulari. Per tant, es preten desenvolupar l’hàbit i l’espontaneitat en la parla mitjançant activitats pràctiques contextualitzades i mitjançant la metodologia dels jocs. Tot això, juntament amb l’oportunitat d’intercanviar conversa amb una nativa.
Comprensió i expressió
 Ampliació i aplicació d’aquells coneixements bàsics apresos de la Llengua Catalana, focalitzats ja sigui dins l’expresssió escrita com la comprensió de la informació dels diversos textos que hi ha.

Clipmetratge: “Zumo color naranja”

Dos alumnes del nostre col·legi, concretament Joel Sérvulo i Edgar Vilar de 1r d’ESO, protagonitzen un clipmetratge de la VIII edició del Festival de Clipmetratges, que organitza Mans Unides.
Aquest any la temàtica dels clipmetratges gira entorn del lema: “Devoramos el planeta!”.
La seva candidatura sota el títol “Zumo color naranja”, segons ells, invita a la reflexió de com l’ésser humà pot arriba a l’absurd a través dels seus actes de destrucció i consumisme, aconseguint un perjudici mundial incloent-hi la seva pròpia espècie. El més perillós: la ignorància. El gran repte: crear consciència. L’eina més poderosa.
Podeu visualitzar i votar “Zumo color naranja” en el següent enllaç, sols cal donar-li al “Me gusta”

Ens visiten els patges i celebrem el Festival de Nadal

Han vingut els patges a visitar a tot l’alumnat de la nostra escola, des dels més petits fins als més grans, han recollit algunes cartes que els nens i nenes han fet per  als reis mags. Han viscut la seva arribada amb molta il·lusió!!
A més,… Llegeix més»