Tutora 2n ESO Horari d’atenció:
merce
Mercè Carceller Guzman

Assignatures 2n ESO:
Assignatura Hores lectives Professorat
Llengua Catalana 3 Noèlia Alegre Vidal
Llengua Castellana 3 Inma Cartes Torta
Llengua Anglesa 4 Mercè Carceller Guzman
Ciències Socials 3 Inma Cartes Torta
Física i Química 3 Florencia Manette Forti
Matemàtiques 4 Llúcia Mauri Masdeu
Tecnologies 2 David Peña Vizcarro
Educació Física 2 Xavi Audí Duran
Religió 1 Sergio Sánchez Gálvez
Música 2 Oriol Navarro Valls
Optatives Alemany 1 Mercè Carceller Guzman
Recerca científica 1 David Peña Vizcarro
Mat-Tic 1 David Peña Vizcarro
Laboratori 1 Florencia Manette Forti
Complementàries Speak-up 1 Mercè Carceller Guzman i Kimberly Ross
Comprensió i expressió 1 Noèlia Alegre Vidal
Tutoria 1 Mercè Carceller Guzman
Treball de Síntesi 1 Tot el professorat de 2n ESO
Matèries optatives 2n ESO:
Alemany
L’entorn plurilingüe i multicultural que ens envolta fa necessari l’aprenentatge de llengües per tal de facilitar i potenciar la comunicació i comprensió entre els pobles. Aprendre una llengua estrangera permet obrir un ventall de possibilitats: desenvolupar les pròpies aptituds personals, incrementar les relacions interpersonals, ampliar coneixements i tenir contacte amb altres cultures.
Recerca científica
Aprendre a fer treballs de ciències mitjançant el mètode científic, tot analitzant en què consisteix, quines són les diferents parts que es desenvolupen en qualsevol experiment o recerca científica, i com a partir d’aquestes evidències es contribuieix a engrandir la sabiduria  de la ciència i la tecnològia que ens envolta.
Mat-Tic
Desenvolupament d’estratègies de raonament i càlcul, anàlisi i resolució de problemes matemàtics, que permetin potenciar i millorar les competències bàsiques de Matemàtiques. Juntament amb un gran ventall de recursos TIC que ens ofereix la xarxa d’Internet. Aquest tàndem permet enfocar les matemàtiques des d’un altre punt de vista, i així per tant afavorir-ne la motivació.
Laboratori de Ciències
Elaboració de petites investigacions científiques, tot aprofundint en el desenvolupament de la competència científica en totes les seves dimensions mitjançant la realització de pràctiques al laboratori de ciències. Aquesta metodologia aplicada ens permetrà compendre el coneixement en determinats continguts de l’àmbit científic, així com la manera de treballar i raonar dels científics.
Matèries complementàries 2n ESO:
Speak-up
Adquireix confiança i parla anglès amb tothom, no és cap vergonya cometre errors sinó que és una oportunitat per aprendre i millorar la pronunciació i el vocabulari. Per tant, es preten desenvolupar l’hàbit i l’espontaneitat en la parla mitjançant activitats pràctiques contextualitzades i mitjançant la metodologia dels jocs. Tot això, juntament amb l’oportunitat de conversar en una nativa.
Comprensió i expressió
Ampliació i aplicació d’aquells coneixements bàsics apresos de la Llengua Catalana, focalitzats ja sigui dins l’expresssió escrita com la comprensió de la informació dels diversos textos que hi ha.

Dia de convivència intracol·legial

El passat dimecres 27 de març, l’alumnat de 1r i 2n d’ESO van participar en les convivències intracol·legials.
Juntament amb el professorat, ens vam desplaçar al Parc de Garbí per gaudir d’un fantàstic dia per treballar conjuntament en diverses activitats amb la finalitat de reforçar la… Llegeix més»

Celebrem Santa Cecília

El passat dijous 22 de novembre, amb motiu de Santa Cecília el nostre Col·legi va participar de la iniciativa que any rera any l’Ajuntament i la regidoria d’ensenyament del nostre poble ofereix a tots els escolars: Sortir a la Plaça del Cóc  a cantar l’himne… Llegeix més»

Xerrada “comença el joc”

El dimecres 14 de novembre, els alumnes de 2n d’ESO hem pogut gaudir de la xerrada “Comença el joc” per part dels mossos d’esquadra.
L’entrada als catorze anys representa l’assumpció d’un seguit de responsabilitats pel que fa les normes socials, consum de drogues i alcohol, assetjament,… Llegeix més»