Projecte de convivència

El projecte de convivència reflecteix les accions que el centre desenvolupa per capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva de conflictes. Aquestes accions van adreçades a la millora de la convivència a l’aula, al centre o a l’entorn.

També recull els mecanismes que el centre estableix a l’hora de resoldre els conflictes i de resoldre els conflictes i de crear una atmosfera de treball i de convivència segura i saludable.

Amb el pla de convivència del centre pretenem aconseguir els següents objectius:

  • Mantenir un clima de convivència saludable al centre.
  • Aconseguir la integració efectiva de tot l’alumnat.
  • Promoure la implicació de les famílies.
  • Impulsar les reaccions entre tots els membres de la comunitat educativa.
  • Prevenir els conflictes i si n’és el cas gestionar-los positivament.

El centre té elaborat aquest projecte des del curs 2011-2012, i es va actualitzant periòdicament.