Consell escolar

 

El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Al consell escolar hi estan representats tots els sectors implicats: pares i mares dels alumnes del centre, havent-hi representants de l’AMPA, alumnes de secundària, professorat, personal d’administració i serveis, director i titularitat del centre.

President
Xavi Audí Duran
Representants de la titularitat del centre
M. Luisa Gutiérrez Cal
M. Dolores Lángara Jáuregui
M. Carmen Moya Guerrero
Representants del claustre de professorat
Èrika Ferraté Curto
Anna Ferreres Boira
Llúcia Mauri Masdeu
Representants dels pare i mares
Elisabeth Cabanes León
Ruth Feijoo
M. Àngels Ferré
Francesc Pérez Ferré
Representants de l’alumnat
Maria Fabregat Lucena
Berta Geira Fibla
Representants del personal d’administració i serveis
M. Cinta Gombau Reverté