Consell escolar

 

El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Al consell escolar hi estan representats tots els sectors implicats: pares i mares dels alumnes del centre, havent-hi representants de l’AMPA, alumnes de secundària, professorat, personal d’administració i serveis, director i titularitat del centre.

President
Xavi Audí Duran
Representants de la titularitat del centre
Milagros Cuevas Salvador
M. Luisa Gutiérrez Cal
M. Carmen Moya Guerrero
Representants del claustre de professorat
Inmaculada Cartes Torta
Anna Ferreres Boira
Llúcia Mauri Masdeu
Marta Pérez Parés
Representants dels pare i mares
Ruth Feijoo Aliau
Eva Ferré Talarn
M. Àngels Ferré López (AMPA)
Marisa Rubio Marín
Representants de l’alumnat
Maria Fabregat Lucena
Berta Geira Fibla
Representants del personal d’administració i serveis
M. Cinta Gombau Reverté