Projecte d’educació emocional

educació emocionalL’educació emocional és la capacitat de controlar i reconèixer els sentiments i emocions propis i dels altres, de discriminar entre elles i fer servir aquesta informació per guiar el nostre pensament i les nostres accions. Treballa la forma d’interactuar amb el món. Té molt en compte els sentiments, i engloba habilitats com el control dels impulsos, l’autoconsciència, la motivació, l’entusiasme, la perseverança, l’empatia, l’agilitat mental, etc., que resulten indispensables per a una adaptació social bona i creativa.

Així per tant, cal aprendre a reflexionar i a pensar sobre els nostres sentiments, prenent consciència de les nostres aptituds i habilitats.

Objectius:

  • Potenciar la intel·ligència emocional i social.
  • Propiciar la maduració en el raonament moral i en valors.
  • Entrenar l’autocorreconeixement i l’autorregulació emocional.
  • Entrenar i practicar habilitats bàsiques per a la millora de la convivència dins i fora de l’aula.

Treballem emocions i sentiments bàsics com: l’alegria, tristesa, empipament, por, vergonya, sorpresa, avorriment i interès. El treball consisteix en un primer moment en la identificació en un mateix d’aquests sentiments i emocions, i després en els altres. Es treballa per igual l’autoconsciència emocional i l’empatia, és a dir, la capacitat de posar-se al lloc de l’altre i sintonitzar amb els seus sentiments.

Una vegada hem fet aquest primer treball s’introdueix l’explicació de les emocions, per què sento alegria, tristesa? I després pensem en les explicacions que tenen els altres per a sentir aquestes emocions i sentiments.

Educació emocional2