Equip de pastoral

L’acció de Pastoral conforma l’eix principal del nostre col·legi i defineix en nostre caràcter propi.

Amb l’acció de la Pastoral pretenem orientar als nostres alumnes cap a l’autoconeixement i el descobriment de Jesús en el seu interior. També, facilitem moments d’oració des del silenci i la mirada interior, des del testimoni de Francesc Palau i Quer i Teresa Mira. A més a més, impliquem les famílies, en la formació integral del nostre alumnat tot establint connexions amb la pastoral del col·legi i motivan grups MILPA en nens i nenes, joves i adults.

D’altra banda també fomentem la solidaritat i el voluntariat en la nostra comunitat educativa (ONG Educas, Càritas, residències d’avis,…), tot treballant la connexió amb la pastoral diocesana i parroquial i posar en marxa el nostre carisma missioner.

Tot i que la pastoral som tots i totes, l’equip de pastoral està format per:

Titular
M. Carmen Moya Guerrero
Director pedagògic
Xavi Audí Duran
Coordinadora
M. José Barbero Muñoz
Representant Infantil
Roser Castellà Carmona
Representant Primària
Àngels Forcadell Gisbert
Representant Secundària
M. Florencia Manette Forti

 

La interioritat és un aspecte que volem seguir potenciant des de la Pastoral. L’oració ha de ser el canal que permeti a l’alumne saber mirar, escoltar, tocar, dir i callar. D’aquesta manera volem:

  • Convidar als alumnes a la fe cristiana i ajudar-los a sentir els valors profunds de la bondat, la bellesa, la sinceritat, la fidelitat, la creativitat, el respecte…
  • Saber resar: acció de gràcies, demanar per les necessitats, textos breus de la Paraula, pregàries personals.
  • Aprendre els valors del silenci per arribar a la interioritat. Que aquest no sigui un silenci passiu. Que sigui un silenci interior amb respecte, que no imposi i que ens porti pel camí de l’oració. Fer silenci per créixer cap a dins.
  • En aquesta direcció, incentivarem les visites a la capella, els moments de reflexió, sobretot a les primeres hores (aprofitant les pregàries matinals) i en totes les activitats que ens permetin potenciar la interioritat i l’oració.