Tutora 4t ESO Horari d’atenció:
erika
Èrika Ferraté Curto

Assignatures 4t ESO:
Assignatura Hores lectives Professorat
Llengua Catalana 3 Noèlia Alegre Vidal
Llengua Castellana 3 Anna Fèlix Garcia i Verònica Sànchez
Llengua Anglesa 3 Anna Fèlix Garcia i Verònica Sànchez Pérez
Ciències Socials 3 Inma Cartes Torta
Matemàtiques 4 Llúcia Mauri Masdeu
Educació Física 2 Xavi Audí Duran
Religió 1 Sergio Sánchez Gálvez
Optatives Alemany 3 Mercè Carceller Guzman
Biologia i Geologia 3 David Peña Vizcarro
Física i Química 3 Florencia Manette Forti
Tecnologies 3 Èrika Ferraté Curto
Llatí 3 Noèlia Alegre Vidal
Reforç de Matemàtiques 1 David Peña Vizcarro
Laboratori 1 Florencia Manette Forti
Ciències aplicades a l’activitat professional 3 Florencia Manette Forti
Economia 3 Llúcia Mauri Masdeu
Complementàries Speak-up 1 Mercè Carceller Guzman i Kimberly Ross
Comprensió i expressió 1 Noèlia Alegre Vidal
Tutoria 1 Èrika Ferraté Curto
Projecte de Recerca 1 Tot el professorat de 4t ESO
Matèries optatives 4t ESO:
Alemany
L’entorn plurilingüe i multicultural que ens envolta fa necessari l’aprenentatge de llengües per tal de facilitar i potenciar la comunicació i comprensió entre els pobles. Aprendre una llengua estrangera permet obrir un ventall de possibilitats: desenvolupar les pròpies aptituds personals, incrementar les relacions interpersonals, ampliar coneixements i tenir contacte amb altres cultures.
Biologia i Geologia
Estudiarem la teoria cel·lular, la teoria cromosònica de l’herència i la teoria de l’evolució, les quals pretenen abordar l’explicació del que som i perquè som així. A més a més, explorarem l’estudi de la història del nostre planeta, la Terra, i els seus canvia al llarg dels milions i milers d’anys a través de la teoria de la tectònica de plaques.
Física i Química
Aprendrem els principis que governen el moviment de les partícules i les ones, que han desenvocat a la física moderna. També, estudiarem les propietats de les substàncies i els seus canvis en funció de la teoria atomicomolecular. Tot aixó, sense desvincular-se de la interpretació de problemes de la humanitat, així com de l’anàlisi crítica de les catuacions que es duen a terme.
Tecnologies
S’emfatitza en les tecnologies de control aplicades a entorns propers o estudiats anteriorment, com ara l’habitatge o un procés industrial proper. En l’àmbit de l’electrònica s’analitza circuits electrònics analògics i digitals senzills, reconeixent els components bàsics, la seva simbologia i el seu funcionament. A més a més, s’analitzen i es descriuen els components dels sistemes pneumàtic i hidràulic i dels seus principis de funcionament, així com l’aplicació als entorns tècnics. I també aspectes rellevants dins els automatismes.
Llatí
Suposa un apropament específic a la llengua i cultura llatines, amb continguts lingüístics i culturals complementaris entre si i units pel seu caràcter d’aportacions substacials del que es coneix com a herència clàssica. S’adreça aportant continguts de l’educació bàsica com a complement dels aprenentatges lingüístics i comunicatius i dels coneixements de l’herència cultural.
Geo-Mat
Desenvolupament d’estratègies de raonament i càlcul, anàlisi i resolució de problemes matemàtics, que permetin potenciar i millorar les competències bàsiques de Matemàtiques. Juntament amb un gran ventall de recursos TIC que ens ofereix la xarxa d’Internet. Aquest tàndem permet enfocar les matemàtiques des d’un altre punt de vista, i així per tant afavorir-ne la motivació.
Laboratori de Ciències
Elaboració de petites investigacions científiques, tot aprofundint en el desenvolupament de la competència científica en totes les seves dimensions mitjançant la realització de pràctiques al laboratori de ciències. Aquesta metodologia aplicada ens permetrà compendre el coneixement en determinats continguts de l’àmbit científic, així com la manera de treballar i raonar dels científics.
Ciències aplicades a l’activitat professional
Aporta una visió general d’alguns aspectes de la ciència: el mètode de treball experimental, la relació amb el medi ambient, la importància de la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I) i les estratègies d’investigació que engloben aspectes de distintes disciplines, com ara la química, la biologia i la geologia, directament aplicables a l’activitat professional.
Economia
Dins un context globalitzat, on les relacions econòmiques són cada vegada més complexes empenta a la necessitat de conèixer aspectes econòmics de la nostra vida quotidiana, els perquès que expliquen els esdeveniments econòmics i el llenguatge específic utilitzat en el món empresarial, el mercat i els mitjans de comunicació.
Matèries complementàries 4t ESO:
Speak-up
Adquireix confiança i parla anglès amb tothom, no és cap vergonya cometre errors sinó que és una oportunitat per aprendre i millorar la pronunciació i el vocabulari. Per tant, es preten desenvolupar l’hàbit i l’espontaneitat en la parla mitjançant activitats pràctiques contextualitzades i mitjançant la metodologia dels jocs. Tot això, juntament amb l’oportunitat de conversar en una nativa.
Comprensió i expressió
 Ampliació i aplicació d’aquells coneixements bàsics apresos de la Llengua Catalana, focalitzats ja sigui dins l’expresssió escrita com la comprensió de la informació dels diversos textos que hi ha.

X Marxa Jove Palautiana

El passat dilluns 1 d’octubre, els alumnes de 3r i 4t d’ESO del col·legi van participar en la X Marxa Jove Palautiana juntament amb els alumnes del col·legi Sagrat Cor d’Amposta.
El lloc triat aquest any ha estat l’Ermita de la Mare de Déu de la… Llegeix més»

Graduació 4t d’ESO

El passat divendres 15 de juny, l’alumnat de 4t d’ESO  va celebrar la seva graduació L’acte va començar a les 19:00 h amb l’entrada dels alumnes a la capella del centre. Allí els esperaven tots els professors i famílies que els van rebre amb un… Llegeix més»

Premi a l’esforç acadèmic

Com cada any, en finalitzar el 4t curs d’ESO, el Col·legi atorga un diploma a l’alumne/a amb el millor rendiment acadèmic del curs.
Aquest any, l’alumna que ha rebut el diploma ha estat Ainoa Sérvulo Montañés.
Moltes felicitats!