Òrgans de coordinació

Coordinadora d’educació infantil
 
Coordinadora d’educació primària (cicle inicial)
 
Coordinadora d’educació primària (cicle mitjà)
 
Coordinadora d’educació primària (cicle superior)
 
Coordinadora d’educació secundària
 
Coordinadora AICLE
Mercè Carceller Guzman
Coordinadora lingüística
Noèlia Alegre Vidal
Coordinadora de NEE
Inma Cartes Torta
Coordinadora TIC
Llúcia Mauri Masdeu