Projecte AICLE (CLIL)

5è E.P fonix.L’aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE; en anglès, CLIL, Content Language Integrated Learning) proposa que l’aprenentatge de la llengua estrangera és més efectiu a través de matèries no lingüístiques que mitjançant la matèria comuna de llengua anglesa.

Donat que la llengua anglesa és la llengua global, i amb la voluntat d’aconseguir que els nostres alumnes puguin desenvolupar-se amb suficient fluïdesa en aquesta llengua, no només per tal de poder-se obrir portes en el seu futur món laboral, sinó també en la vida en general, fa uns anys que el nostre centre va implantar el programa AICLE.

Com ja hem dit, el projecte AICLE es basa en l’ensenyament de la llengua anglesa mitjançant matèries no lingüístiques, és a dir, fent altres assignatures, a banda de la de llengua anglesa, en aquest idioma. A banda del còmput d’hores de la matèria d’anglès determinat dins del currículum del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, el nostre centre realitza altres assignatures en anglès.

2n eso fonixA Educació primària, fem la matèria de Visual i Plàstica (Arts and Crafts).

A banda, es fa una hora complementària d’informàtica en anglès. A secundària, també fem aquesta hora complementària d’anglès, dedicada a l’expressió oral.

A més, a tots els cursos d’ESO fem una unitat didàctica de l’àrea de Religió en anglès.

A banda del programa AICLE, el nostre centre dedica moltes hores a l’ensenyament de l’anglès.

Les activitats extraescolars en anglès (des de P4 a 4t d’ESO), les dediquem a preparar els nostres alumnes per als exàmens oficials de Cambridge segons el seu nivell. Els alumnes de primària es preparen per als Young Learners English (YLE), dividits en tres nivells: Starters, Movers i Flyers. Els alumnes d’ESO, per la seva banda, es presenten al Key English Test (KET) i al Preliminary English Test (PET).

Cambridge

Cada any participem en els concursos d’anglès The Big Challenge, The Fonix i The English Festival.

english festival

Cada dos anys, juntament amb Home to Home, organitzem un viatge a Anglaterra, normalment d’una setmana de duració, amb els alumnes d’ESO que hi estiguin interessats. Aquesta estada al país d’origen de la llengua anglesa s’anomena English Culture Week, i és una presa de contacte molt interessant i profitosa per als alumnes, ja que tenen l’oportunitat de tenir contacte directe amb la llengua, els parlants i la cultura angleses.

IMG-20150407-WA0003

Per acabar, el nostre centre ha obtingut recentment la certificació d’Escola Multilingüe, un reconeixement per totes les activitats que duem a terme per fomentar l’aprenentatge de l’anglès.

Logo_multiling