Activitats complemetàries

La societat és cada vegada més exigent en les seves demandes al sistema educatiu. D’una banda, es constata un increment de l’interès de les famílies pels temes d’educació i, d’una altra, un augment de la necessitat d’activitats i de serveis en els centres que permetin compaginar els horaris laborals amb els escolars.

Actualment, les activitats extraescolars, els serveis i les activitats complementàries constitueixen una realitat en la majoria dels centres privats; suposen un valor afegit que complementa i contribueix a enriquir l’oferta educativa que es realitza en horari lectiu i s’han convertit en un element important per a les famílies a l’hora de triar escola.

Per a la nostra comunitat escolar, les activitats complementàries són enteses com un factor importantíssim en el desenvolupament el procés d’aprenentatge de l’alumnat del centre. És per això que a l’inici de curs es programa la gran majoria d’aquestes activitats per tal que es trobin vinculades el màxim possible al curríiculum de l’alumnat, donant especial importància a les matèries instrumentals, com són les matemàtiques i les llengües i, dintre d’aquestes, donem especial importància a la llengua anglesa.