Projecte lingüístic: Llengües estrangeres

La societat del futur serà més plural i més oberta. Serà necessari, cada cop més, relacionar-se amb persones de diferents cultures, de diferents costums, de diferents llengües. El coneixement d’idiomes és ja imprescindible.  Cal poder comunicar-se de forma eficient en el màxim de llengües possible.

Com a Escola, això ho tenim molt clar per això des de petits impartim l’anglès.  Portem a terme un projecte d’introducció precoç d’anglès des del curs 90-91.  La nostra escola ha estat sempre pionera en aquest aspecte. Donem importància a la freqüència de les sessions per sobre la quantitat d’hores que es dediquen a la setmana i fem sessions diàries de 30 minuts al parvulari.

Des de P3 les rutines, cançons, contes i jocs són presents en tot moment.  La intenció és que l’anglès esdevingui un element viu i atractiu.  Al llarg dels diferents cursos s’empra una metodologia activa i participativa que té com a base la comunicació oral i que pretén crear situacions, contextos i oportunitats per a fer-ne ús de la llengua anglesa.  Donem molta importància a l’expressió oral.  Tot i que a partir de 1r de primària fem ús de la llengua escrita, no és fins a 3r de Primària que aquest aspecte pren un paper més destacat.

Per consolidar l’aprenentatge de l’anglès fem una àrea en aquesta llengua a cada un dels cursos a partir de P4.  D’aquesta manera els alumnes no veuen l’anglès com una llengua a aprendre sinó la funcionalitat de la mateixa.  Tenim clar que les llengües s’aprenen fent-ne ús.

Intercanvi d’alumnes amb Anglaterra

L’intercanvi amb una escola anglesa quan arriben a 4rt d’ESO forma part d’aquest projecte lingüístic.  Cal que sentin la necessitat, que usin funcionalment el que aprenen, que es trobin immersos en una altra llengua.

L’alemany a l’escola

L’alemany es presenta com a segon idioma i s’imparteix a l’ESO com a àrea optativa.

Es pretén introduir-los en aquesta llengua i assolir un nivell bàsic.

Es manté correspondència amb una escola alemana.