Matemàtiques amb EntusiasMAT

EntusiasMAT és un programa didàctic-pedagògic per a nens de 3 a 12 anys dividit en dues etapes (Infantil i Primària) i basat en les Intel·ligències Múltiples que permet treballar les matemàtiques d’una manera contextualitzada i adaptada a la realitat dels alumnes.entusiasmat

EntusiasMAT està dissenyat per formar i donar estratègies a l’alumnat, de manera que pugui desenvolupar-se de forma competent en el seu dia a dia. L’objectiu és que els alumnes siguin capaços d’analitzar i resoldre situacions matemàtiques en un context particular i pràctic i que, a partir de l’anàlisi d’aquest context, puguin mobilitzar tots els seus recursos per resoldre eficaçment el problema.

Un dels pilars fonamentals de EntusiasMAT és l’aprenentatge manipulatiu, que es porta a terme a través de jocs i activitats experiencials. Es tracta d’un aprenentatge sensorial que permet als alumnes passar del pensament concret a l’abstracte.