Activitats extraescolars

Cada curs, un cop detectades les necessitats i les preferències de les famílies, l’AMPA s’encarrega de contactar amb diferents empreses, demanar pressupostos, valorar els més adients,… I amb aquesta informació elabora el calendari d’activitats.

Aquest curs tenim:

  •  La piscina per a Infantil.  Els nens i nenes d’Infantil, van a  nedar tots els dilluns de 5 a ¾ de 6.
  • Un grup de voleibol de primària i un altre de secundària.
  • Un grup d’anglès de primària i un altre de secundària.
  • Futbol sala.
  • Fussion Dance.
  • Robòtica.
  • Banda de tambors
  • Llenguatge musical i instruments…