Principis

PRINCIPIS FONAMENTALS A L’HORA D’ESCOLLIR LA NOSTRA ESCOLA

El nen és una persona que s’està formant i, com a tal, no pot viure en un món contradictori on no coincideixin els valors. És fonamental que allò que es viu a l’escola sigui el mateix que es visqui a casa. Compartir uns valors en la formació com a persona dels vostres fills i els nostres alumnes és quelcom prioritari per a nosaltres.

Hem d’anar tots plegats i a la una i, tot i ser dues entitats diferents, el nen ha de veure que tenim els mateixos criteris per valorar les coses i les persones.

A l’escola necessitem pares que comparteixin l’ideari de l’escola i estiguin disposats a implicar-se dins aquesta dinàmica.

  • Pares que confiïn en l’escola: en la nostra preparació per educar i en les nostres accions.
  • Pares que s’impliquin i puguem treballar plegats en una mateixa direcció.
  • Pares que tinguin la tranquil.litat de poder parlar i comentar allò que no veuen igual que nosaltres, sense que el seu fill vegi dubtes entre casa-escola. Pares que ens facin costat.