English Day

El curs 2018-19 vam crear una nova festa a l’escola, es tracta de  l’English day.

Aquesta festa està organitzada per tots els docents que imparteixen anglès a cada una de les etapes (infantil-primària i secundària).  Es tracta d’una jornada que té com a objectiu realitzar al llarg del dia un seguit d’activitats en que l’anglès sigui la única llengua de comunicació, des de l’entrada al matí  fins a la sortida.

Com totes les nostres festes és treballa de manera transversal i incideix en tots  els alumnes de l’escola siguin petits o grans.  Aprofitem també aquest dia per treballar algunes activitats internivells aparellant cursos d’infantil, primària i secundària.

En aquesta primera edició, al llarg de la jornada es van realitzar diferents tallers amb la col·laboració i cooperació de tots amb tots. Així, el dia s’organitza  en diferents franges horàries i diferents activitats.