L’ideari de l’escola

Vetllem per ser una escola que inspira confiança per la seva coherència educativa, conseqüència de l’equilibri entre l’exigència i la personalització, i que implica tots els estaments de la comunitat educativa i tots els àmbits formatius.

L’objectiu fonamental de l’Escola és la formació integral dels alumnes i la preocupació perquè els nens/es, nois/es estiguin preparats per la societat del futur.

En aquest sentit, vetllem per ser una escola  innovadora, amb capacitat de donar respostes als canvis socials.

Els pilars bàsics de tota la nostra tasca educativa giren entorn a tres eixos:

La relació família-escola  

  • L’acord i compromís per part dels pares amb el Projecte de l’Escola és fonamental.
  • La relació entre ambdues parts és bàsica per aconseguir una línia comuna en la que el nen se senti segur i estimat tal com és, capaç d’afrontar qualsevol situació amb il·lusió. Cal en tot moment la mútua comunicació, col·laboració i suport per dur a terme la nostra tasca: educar els nois i noies ajudant-los en el seu procés de creixement personal.

Eduquem en valors. Ens proposem aconseguir que els nostres alumnes siguin

  • Ciutadans democràtics respectuosos amb qualsevol persona, sense cap fanatisme o discriminació.
  • Persones que s’acceptin a elles mateixes tal com són, vivint amb honestedat les seves possibilitats i limitacions.
  • Persones íntegres que tinguin opinió pròpia i sàpiguen fer valoracions amb sentit crític
  • Nois i noies compromesos per aconseguir una societat millor. Nois i noies solidaris que se sentin una part integrant del seu medi, de la seva família, de la seva escola o del seu país i que participin en la vida col·lectiva.

Eduquem en l’esforç i l’autoexigència. L’element clau per a nosaltres és la superació personal, molt més que la capacitat.  Acompanyem els nens en el seu creixement per tal d’aconseguir que esdevinguin persones treballadores i responsables, capaces de mantenir l’esforç per arribar tan lluny com puguin.  Que arribin a experimentar el plaer del treball rigorós i ben fet.