Escola 2.0

El Pilar integra la tecnologia dins el currículum dels infants i joves, fent-ho de la manera més significativa possible, que no és altra que fent-la útil dins el context diari.  Els nois/es d’avui requereixen desenvolupar les habilitats pròpies de la societat en que viuen i per aquest motiu pensem que és fonamental que treballin amb aquells dispositius que utilitzen habitualment a casa.

Amb aquesta intenció el  curs 2010-11 el nostre centre va entrar en el  projecte EduCAT 1×1 de la Generalitat de Catalunya i vam començar a treballar amb els portàtils a les aules de secundària.

Mica en mica, cada vegada més hem anat avançant en millorar la competència digital dels nostres alumnes, familiaritzant-los amb les eines col.laboratives i aprenent a cercar informació i contrastar-la.

La filosofia d’EduCAT 1×1 que es sintetitzava en  un alumne, un ordinador ha passat a formar part de la nostra manera de treballar amb el propòsit de facilitar  l’adaptació dels alumnes i dels professors a l’ús de noves eines tecnològiques que milloren i optimitzen el procés d’ensenyament-aprenentatge, d’avaluació i d’organització .

Aquesta dotació multimèdia a les aules s’ha anat estenent al llarg d’aquests anys a tots els espais de l’escola i hem anat incorporant l’ús dels racons informàtics a l’aula i les tauletes (iPads ) a Infantil i Primària.

Els alumnes de 5è inicien el treball amb iPads com un 1 x 1 amb dispositius socialitzats..

A partir de 6è cada alumne disposa del seu chromebook personal.

L’escola s’ha apropiat del nou context digital,  incloent l’equipament, el programari, els continguts digitals i la inclusió d’internet a l’aula.

Partim dels usos tecnològics que ja coneixem per anar integrant-ne cada vegada més possibilitats.

Amb tot cal tenir clar que el nostre treball no gira entorn l’ordinador o les diferents eines tecnològiques, aquestes només esdevenen una eina més de treball que  està a la nostra disposició per utilitzar quan necessitem per a fer una feina més eficaç, útil, atractiva  i significativa.  Entenem que la tecnologia ofereix una possibilitat de recursos que cal aprofitar per incrementar l’aprenentatge i dóna valor a allò  que tradicionament hem vingut treballant.

En definitiva, la nostra fita és fer un ús eficaç i estratègic de la tecnologia per tal de millorar els resultats educatius.

Creiem en aquest camí i tenim molt clar cap a on anem.