Filosofia 3/18

L’educació fonamentada en el diàleg i la convivència

El nostre treball s’emmarca dins del Projecte FILOSOFIA 3/18 que té  com a referent el currículum conegut internacionalment per “Philosophy for Children” i que ha estat adaptat al català pel grup IREF.  En aquest sentit, la línia desenvolupada a l’escola segueix les directrius d’aquesta associació.

El projecte consisteix en un conjunt de programes que, aplicats sistermàticament dels 3 als 18 anys, enforteixen la capacitat reflexiva dels nostres alumnes,  ensenyen a  pensar i preparen els nens/es  en la raonabilitat per a la participació en una societat plural des d’ una perspectiva democràtica.filo

El projecte pretén desenvolupar les habilitats cognitives dels estudiants partint de la filosofia com a disciplina fonamental a través de la investigació dialògica i cooperativa.

La filosofia, com a disciplina humanística és el mitjà i la finalitat, perquè el programa és una guía per reflexionar sobre temes claus en aquest aspecte. En boca de M.Lipman a Filosofia a l’escola, són els temes considerats des de sempre “importants per a la vida humana o rellevants per al coneixement humà. Exemples d’aquests conceptes poden ser: justícia, veritat, bondat, bellesa, món, identitat personal, temps, amistat, llibertat i comunitat”.

L’Escola ha incorporat aquest projecte dins l’escola des del curs 2007-08. Els alumnes dels diferents cursos dediquen una sessió  setmanal a la filosofia 3/18. Aquesta sessió es fa en petit grup per tal d’afavorir el diàleg i la metodologia de treball.

A Infantil es treballa a partir de l’art, contes i jocs.  Un cop arribem a la Primària es parteix de la lectura d’uns llibres que són l’excusa per abordar determinats temes, potenciar la participació, plantejar-se preguntes…