Educació emocional

TREBALL D’EDUCACIÓ EMOCIONAL I VALORS A L’ESCOLA: UN PILAR IMPORTANT

L’educació emocional és un concepte que ha guanyat molt terreny en l’educació en els últims anys i des de fa varis cursos ha anat prenent un paper més important dins el currículum de la nostra escola, on hem anat treballant, cada vegada més, aspectes puntuals que reverteixen en aquest àmbit.

Segons les darreres investigacions les emocions són a la base de la majoria de les decisions humanes i la correlació entre una persona amb habilitats socials i emocionalment bé és cada vegada més estreta amb el seu rendiment acadèmic. Factors com:

 • l’estar segur d’un mateix,
 • saber comunicar necessitats i refrenar els impulsos,
 • tenir capacitat de cooperació

són components que tenen a veure amb un bon desenvolupament personal i també amb l’èxit escolar més acadèmic.

Això fa veure la necessitat de plantejar-se a Infantil i Primària objectius com ara:

 • la conscienciació i comprensió emocional,
 • l’autocontrol,
 • l’autoestima positiva i
 • la resolució de problemes.

Per això, l’educació emocional esdevé un element necessari des de la infància, al que nosaltres dediquem força temps i que pensem que hem d’entendre.

Això ho enllacem amb la idea del treball per competències. Si entenem per competència la capacitat de resoldre problemes reals, aplicant i relacionant coneixements, habilitats i actituds en contextos diversos. Cal dir que alguns problemes només els podrem resoldre si emocionalment presentem una actitud emocionalment equilibrada. I a l’igual que treballem continguts de les diferents àrees del currículum que contribueixen a l’adquisició de les competències bàsiques, entenem que hem de treballar un àmbit tant important com l’educació emocional.

Partim dels següents objectius de la competència emocional per treballar al llarg de les diferents etapes:

 • Adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions.
 • Identificar emocions dels altres.
 • Desenvolupar l’habilitat de controlar les pròpies emocions.
 • Prevenir els efectes perjudicials de les emocions negatives.
 • Desenvolupar l’habilitat de generar emocions positives.
 • Desenvolupar l’habilitat d’automotivar-se.
 • Aprendre a fluir.
 • Adoptar una actitud positiva davant la vida.

Una eina interessant que utilitzem per treballar emocions i valors és el cinema, que ens serveix com a punt de partida per treballar molts d’aquests aspectes:

 • Emocions i Sentiments,
 • Empatia
 • Autoestima
 • i Resolució Positiva de Conflictes.

Com diu Anna Carpena, “Amb aquestes activitats es crea un espai i un temps per comunicar-se, per poder expressar sentiments, per poder interpretar diferents rols, per prendre decisions, desenvolupant capacitats emocionals, cognitives i socials a l’hora. En participar d’aquestes activitats els nens i nenes aprenen a reconèixer facetes del seu comportament i del dels altres i s’obre la possibilitat de participació als alumnes que en altres situacions opten pel retraïment i la passivitat”.