TR@MS

baixa (1)

El Pilar, des del curs 2010-2011 forma part de les escoles que configuren la Fundació Tr@ms.

Aquesta està conformada per diferents escoles amb caràcter pioner en la innovació educativa i  sensibilitzades en la inclusió de les noves tecnologies com a eina de millora qualitativa de l’educació repartides per tot Catalunya.

Un dels objectius fonamentals de la Fundació consisteix a sumar esforços per portar a terme un procés d’immersió global de les tecnologies a l’aula.

En aquest sentit, és un projecte col·laboratiu que agrupa escoles sensibilitzades a convertir la innovació com a element identitari del centre.

La Fundació desenvolupa estratègies de dinamització dels claustres, centralitza recursos, potencia accions de recerca i ús de continguts educatius compartits, té equips de treball de departaments virtuals col·laboratius entre els professors dels diferents centres i posa en marxa projectes intercentres.

Els projectes intercentres comporten la participació conjunta entre alumnes de les diferents escoles en projectes innovadors a diferents àrees i nivells que abasten les diferents etapes educatives des d’infantil fins a la secundària.

Alguns dels projectes en que participa l’escola són:

–  iM’endevines?  Adreçat als alumnes de P4.  Els nens es familiaritzen amb diferents aplicacions de l’Ipad amb la intenció de potenciar la creativitat i fomentar el treball col.laboratiu.

– TIC TAC Estic amagat.  Per a alumnes de P5.  Motivació de la lectura i l’escriptura amb pissarres digitals interactives.

– Contes.net per a alumnes de 2n de primària.  Creació conjunta de contes multimèdia.  Consisteix en crear col·laborativament un conte digital amb una introducció, un nus i diferents desenllaços, entre els nens dels diferents centres. El conte queda publicat en un google-site.  D’aquesta manera van familiaritzant-se en l’ús de les pàgines web.

Correu electrònic a 4t de Primària.  Els nens es familiaritzen amb l’ús del correu electrònic i aprenen a escriure un correu, a inserir textos, posar adjunts, … Plantegem aquesta activitat com una més de les tasques de suport en el procés d’aprenentatge dins de l’àrea de català que, a més de fomentar l’exercici de la llengua escrita, possibilita l’adquisició d’un seguit d’habilitats digitals.

– Ús de la xarxa educativa:  EdModo.  Per alumnes de 4t i 5è de primària

 Problemàtiques: resolució d’enigmes matemàtics col·laboratius a 5è o 6è de primària. Ús d’eines col.laboratives.

Little contes a 6è de Primària.  Elaboració de contes escrits en anglès.  Pretén fomentar l’ús de les TIC a l’aula com a eina de treball i potenciar el treball cooperatiu com a recurs pedagògic.  Amb aquest projecte els nens es familiaritzen amb la modificació d’una imatge utilitzant un programari de retoc fotogràfic, a fer  captures de text i gràfics i  a enregistrar so digital a través d’un programari específic.  Al mateix temps es va configurant una biblioteca temàtica en anglès.

–  Videotrams a 3r d’ESO.  El projecte consisteix en la creació d’un material didàctic en forma de vídeo per part dels alumnes. Són ells qui fan el guió, la gravació i l’edició final del vídeo a partir del tutoratge del professor i amb l’ús d’una metodologia que incorpora els treballs cooperatius.  La finalitat última és crear un vídeo que va dirigit a alumnes de la seva edat amb l’objectiu de treballar els valors. En el projecte utilitzem càmeres de vídeo digitals, editors de vídeo, projectors, xarxes… a més busquem continguts i materials al web de forma crítica i coherent .

–  Bocins d’història.  Seguir el fil d’un objecte al llarg del temps.  La història viva.  Ho compartim lamb altres escoles.