Història

Sin título

Els primers 25 anys

La nostra escola va ser fundada l’any 1965 per Concepció Jiménez Mirallas, per qui ha tingut alguna relació amb l’escola, sap que parlem de la Conchita.

Eren els anys de la gran expansió de Premià de Mar: El poble creixia per sobre la Gran via, el Barri Cotet s’omplia de pisos. La població de Premià creixia de forma ràpida degut a la forta onada d’immigració d’aquells anys.

En un d’aquests blocs, i agafant el nom del carrer on està ubicada, neix l’escola Verge del Pilar (avui en dia, encara hi ha molta gent que ens identifica amb aquest nom)

Neix amb un esperit de servei social i es multiplica per mirar de satisfer les necessitats que els nous vilatans es plantegen en el camp educatiu: Necessitats d’ensenyament primari i de llar d’infants, així com necessitats d’alfabetització i promoció cultural de la gent jove que es troba amb les exigències naturals de llocs de treball cada vegada més qualificats.

L’escola està oberta a tothora:  de dia els nens, a la tarda els joves que fan secretariat, mecanografia, taquigrafia, comptabilitat; al vespre els adults es preparen pel batxillerat, pel certificat d’estudis primaris o aprenen les primeres lletres.

Ja l’any 1965 es van començar a donar classes de català. Es feien colònies escolars, teatre al Patronat i a l’entorn de l’escola es formen grups d’esplai.

El 1971-72 amb la llei d’Educació, es veu en la necessitat de créixer. Fou aleshores quan s’edificà el primer pis de l’edifici Enric Granados i el 1979 el segon.

Són moments d’un gran impuls pedagògic. L’equip de mestres d’aquella època, amb una gran dedicació, va consolidar el fonament educatiu present a l’escola i que s’ha mantingut al llarg del temps obert a noves idees i ferm en els plantejaments per aconseguir la més gran eficàcia amb la pedagogia més actualitzada.

L’any 1980, juntament amb els primers pares que participaven dins la vida escolar, començarem a obrir l’escola en forma de festa escolar en acabar el primer trimestre. S’inicià aquesta tradició com una manera de fer arribar el treball d’educació artística, els manuals, el dibuix, la pretecnologia. Era el moment d’exposar els treballs de macramé, teixits, electricitat, cistelles,… I poc a poc, la festa s’acaba d’omplir amb activitats de música.

El 1981 comencem amb el menjador escolar. Fou també l’ any en que s’inicià la nostra participació en la Mostra de teatre infantil i juvenil Jordi Planas. Des d’aleshores no hem deixat de participar-hi mai. El teatre, al llarg d’aquest anys, ha estat una constant dins les activitats de l’escola, arribant a participar-hi alguns anys, amb l’ajut dels pares, amb quatre muntatges.

El curs 1982-83 en el camp de les llengües estrangeres es veu la necessitat de canviar el francès per l’anglès. Es legalitzà l’A.M.P.A que sorgí arrel del treball fet per una sèrie de pares que dedicà hores a organitzar i fer funcionar activitats extraescolars per als seus fills.  Es creà també el primer Consell Escolar com a organisme de participació i no fou fins al 85 amb la LODE quan es constitueix oficialment.

El curs 83-84 es dóna un pas important en l’ús de la llengua base de l’aprenentatge: Varem  començar a aprendre en català amb majúscules. A totes les àrees parlàvem, explicàvem, escrivíem,… en català

No ha tingut menys consideració dins l’escola les activitats d’Educació Física. Diferents especialistes, al llarg dels anys han impulsat l’activitat física i preesportiva. Des de sempre hem anat a piscina.

El curs 84-85 introduirem les noves tecnologies amb la creació de la primera aula d’informàtica. Tots els nens de tots els cursos començaren a posar-se davant de l’ordinador.

El curs 87-88 es dóna un nou impuls a l’aprenentatge de llengües estrangeres amb l’establiment de correspondència amb escoles angleses. Aquests contactes es traduïren el curs 89-90 en el primer intercanvi escolar. Igualment s’avança l’inici de les classes d’anglès a primer, en aquells moments d’EGB.

L’any 1987 es signà amb la Generalitat de Catalunya el ple concert econòmic.  Aquest conveni implica que la Generalitat es fa càrrec de les despeses de personal que està concertat, el que fa possible avui en dia que l’escola mantingui el seu caràcter social i obert a tothom.

25 anys després

Entrem a la dècada dels 90 i aquells mateix curs 1990-91 iniciem l’aprenentatge de l’anglès al parvulari. En aquells moments començàvem a P4.  Aquesta empenta va fer que l’escola fos escollida l’any 1991 per la Generalitat com una de les 16 escoles experimentals per l’ensenyament precoç d’aquesta llengua.

Es comença a parlar d’un canvi en l’estructura de l’ensenyament i ens preparem per passar de l’EGB al que anomenarem etapa de Primària i Secundària.  Això fa que ens plantegem la necessitat de créixer per donar cabuda a dos cursos més (3r i 4t d’ESO). D’aquesta manera l’any 1995 comença el projecte del nou edifici de l’escola, el que constituirà la nostra secundària.

L’any 1.998-99 comença la ESO i inaugurem l’edifici del carrer Joan Prim. Una nova etapa i noves il.lusions que ens fan créixer en el nou coneixement d’una etapa d’adolescència que fins ara no coneixíem.  Nous reptes per a una escola petita que sempre ha volgut créixer acompanyant els seus alumnes.

En aquesta etapa s’introdueix una segona llengua estrangera al segon cicle de l’ESO com assignatura optativa. Comencem així a ensenyar alemany.

Així doncs, l’any 1999-2000, obrint el nou segle, acaba la primera promoció de 4t d’ESO a l’escola i iniciem també el primer de tot un seguit de sopars que esdevindran després “El sopar oficial” d’acomiadament dels nostres alumnes per part de pares, alumnes i mestres.

Aquest mateix any es produeix també un canvi significatiu, comencem amb la primera promoció dels més petits de l’escola.  Comencem P3.  Un parell d’anys abans hem començat ja un peregrinatge per diferents escoles bressols i centres educatius que tenen P3 per veure les últimes corrents i aconseguir que l’entrada dels menuts a la nostra escola sigui el més adequada a les seves necessitats educatives i emocionals.  Quins anys!!!  Quantes il.lusions i quant hem après d’aquestes primeres promocions.

Arriba l’any 1.998 i comencem a plantejar-nos el fet de tenir una biblioteca comú a secundària.  És en aquest any que es comença a muntar la biblioteca i un any després obre les seves portes.  Al principi només obre als migdies i no es fa préstec de llibres, però mica en mica anem obrint l’horari i els diferents serveis.

El curs 2005-06 comencem a col.laborar amb el projecte solidari Tarija.  Cada vegada els alumnes de l’ESO han anat prenent més part del mateix, col.laborant en la difusió de la tasca d’aquesta organització a tota la comunitat educativa i participant de les activitats que es porten a terme per a la recollida de diners pels diferents projectes que es desenvolupen any rere any.

En un intent de fer un pas endavant en la formació integral dels nostres alumnes, com a ciutadans democràtics i crítics, capaços de reflexionar i transmetre les seves opinions als altres de la manera més adequada i argumentada possible, iniciem el Projecte Filosofia 3/18 a tota l’escola des de P3 i fins a 4t de l’ESO. Som ja al curs 2007-08.

Continuem avançant en el temps i ens trobem ja en el curs 2009-10.  La societat ha canviat, les necessitats són unes altres i en un intent d’adequar-nos cada vegada més a les necessitats dels nostres alumnes,  i tenint sempre com a punt de mira que surtin el més ben preparats possible pel futur que els espera, El Pilar decideix fer un pas endavant.  És un any de molts canvis.  Aquest mateix any entrem a formar part de la Fundació Tr@ms.  La innovació es converteix en un element identitari del centre a l’igual que a les diferents escoles que formen part d’aquesta fundació.  Iniciem un treball de col.laboració amb altres escoles, de nous projectes comuns, de treballs entre cursos paral.lels de diferents centres, d’obertura a altres contextos més enllà del poble, lloc on sempre ens hem sentit arrelats. El món és més gran.  Comença una etapa en que invertim molt en veure què és el que passa més enllà del poble, de Catalunya, d’altres comunitats i d’altres països.  I comença un període en que anem incorporant cada vegada més elements nous que creiem necessaris per a donar una formació més completa, significativa i real als nostres alumnes.

És també aquest curs que iniciem el canvi de la pissarra clàssica per les pissares digitals.  Un any més tard ens endinsem en el que es coneix en aquells moments en el Projecte 1×1 (un alumne, un ordinador) a la ESO. Comencem a treballar amb una intranet interna per a la nostra comunitat educativa.  L’escola fa un gir a nivell tecnològic.  La informàtica no es treballa ja com una àrea sinó que és una eina més dins el tarannà diari d’escola. Els dispositius que els alumnes utilitzen en la seva vida real entren dins l’escola i passen a formar part del dia a dia.

Comencen anys de molts canvis i al llarg d’aquests cursos fins ara hem introduit:  La Setmana de la Pau i la Setmana de la Ciència.

Comencem també noves línies metodològiques i iniciem el treball per intel.ligències múltiples a Infantil  A partir del curs 2013-14 ho extrapolem a les altres etapes de primària i secundària.

Incorporem l’educació emocional com un àmbit important a treballar des de l’escola.

Ja tenim 50 anys!!

El curs 2016-17 ens plantegem com adequar els nostres espais a les necessitats del moment.  Som una escola petita i amb dificultats per créixer, però intentem fer un pas més enllà i aconseguir rendabilitzar els nostres espais.  Després de moltes visites a escoles i reflexions comencem un projecte arquitectònic que afecta  a l’edifici més emblemàtic de l’escola , el lloc on va néixer.  D’aquesta manera l’edifici més antic esdevindrà l’espai més innovador.

El curs 2018-19 estrenem les noves intal.lacions.  Des d’aleshores disposem d’una cuina i un menjador nous adaptats a les necessitats que tenim com a escola.  Creixem també en la creació de nous espais per infantil i primària i gaudim d’unes instal·lacions polivalents on poder fer  activitats  que afavoreixen l’aprenentatge actiu i ambients.