Oferta educativa

El Pilar és un centre docent privat concertat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en totes les seves etapes educatives.

La nostra escola ofereix una línia des d’ Educació Infantil de 3 anys fins a 4t d’ESO en continuïtat educativa entre les etapes diferenciades d’Infantil, Primària i Secundària.

  • Educació Infantil (de 3 a 6 anys)
  • Educació Primària (de 6 a 12 anys)
  • Educació Secundària (de 12 a 16 anys)

La continuïtat la garanteix un equip de professors cohesionat.  Molts d’ells treballen en més d’una etapa.

Progressivament es va enriquint l’especialització del professorat, mantenint alhora la importància de la coordinació al voltant del tutor de grup.