Recomanacions

BREUS RECOMANACIONS

Per a nosaltres, El Pilar, no existeix una escola bona o dolenta. El que sí hi ha és l’escola que més s’ajusta a les idees i conviccions que cadascú té, l’escola amb qui compartim més valors, en la que ens sentim més a gust, en la que confiem. Per això, partim de la necessitat que abans d’escollir escola i començar a visitar-les va bé plantejar-se un seguit de preguntes:

  • Quins valors són importants per a mi o nosaltres a nivell personal?
  • Què considero/em prioritari en l’educació del nostre/a fill/a?
  • Què demano/em a l’escola del nostre/a fill/a?

A partir d’aquesta reflexió és més fácil poder identificar en cada una de les escoles que pugueu visitar amb quines coses esteu d’acord i en quines no tant (el seu projecte educatiu, els objectius que pretén, com treballa, a què dóna més importància, quins valors es treballen…).

I de totes les escoles (amb les que compartireu més o menys idees) la millor escola pels vostres fills/es serà aquella amb que us sentiu més propers, aquella amb que més coincidiu.

A partir d’aquí, endavant, segur que no us equivoqueu. Estigueu tranquils.