L’equip

EQUIP DIRECTIU

Gerent Isabel Jiménez
Directora Pedagògica Isabel Rubio
Cap d’estudis d’Educació Primària Assumpció Xarrié
Cap d’estudis d’Educació Secundària Carles Subías

 

EQUIP DOCENT

Laura Buscarons, Jenni Bosch, Raquel Piñeiro, Núria Cerrato, Carme  Moreno, Sònia Oliver, Assumpció Xarrié, Cristina Manubens, Sònia Sánchez, Mercè Ferrer, Marcos Nuñez, Roser Montañola,  Anna Muñoz, Juan Antonio Miranda, Albert Menal, Carles Subías, Isabel Rubio, Eli Baratau, Eva Santín, Òscar Mascaró, Xavi García, Anna Latorre, Marta Álvarez, Josep Jiménez, Irene Garrido.

 

ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 

SECRETARIA ACADÈMICA Josep Jiménez
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Marian Piano
EQUIP PSICOPEDAGÒGIC DE L’ESCOLA

 

Isabel Rubio:  Educació Especial

Isabel Henrich:  EAP del Servei Educatiu del Baix Maresme

ACOLLIDA: Rosario Aguilar
MENJADOR I MONITORATGE:

 

Patro Gil

Antonia Hita

Carmen Hita

Rosario Molina

Charo Aguilar

Marian Piano

RESPONSABLE D’ESTRAESCOLARS: Assumpció Xarríé

 

CONSELL ESCOLAR

President Isabel Rubio
Representants de la titularitat

 

Josep Farré

Concepción Jiménez

Assumpció Xarrié

Representants dels professors Núria Cerrato

Òscar Mascaró

Carme Moreno

Eva Santín

Representants pares d’alumnes Elisabet Alsina,

Magda Franquesa

Mª Àngels Sánchez

Esther Sanz

Representants dels alumnes Anna Campo

Lambert León

Representant d’administració i serveis Isabel Jiménez

 

AMPA DE L’ESCOLA