LA RECERCA D’UN MATEIX

Durant aquest trimestre a 2n d’ESO hem aprofundit en l’autoconeixement. Hem investigat i reflexionat sobre com som, què ens defineix a cadascú com a persona única. Hem fet uns tests per conèixer les nostres intel·ligències més destacades, i hem pensat en habilitats pròpies de cadascú.

Hi ha moltes intel·ligències, les hem vist i analitzat: lingüístic-verbal, lògic-matemàtica, visual-espacial, musical, corporal-cinestèsica, intrapersonal, interpersonal i naturalista. En aquesta classe som una mica de tot, però n’hi ha moltes musicals, naturalistes i lingüístiques.

També hem fet un test de personalitat que ens defineix amb un tipus de persona i hem discutit sobre com això es reflecteix en les nostres accions del dia a dia.

Un cop analitzades les intel·ligències més destacades, hem dissenyat un autoretrat .Fusionem l’art i l’autoconeixement i ens surten obres d’art molt interessants.