Mind maps by ESO 3rd!

Des del Departament de llengües estrangeres hem treballat la competència de comprensió lectora durant la segona avaluació. Els de 3r d’ESO hem llegit la novel.la The Lost World de sir Arthur Conan Doyle. Els alumnes han confeccionat uns resum visuals mitjançant la tècnica del mapa mental.