Erasmus+ de la unió europea

L’institut aquests any ha tingut la sort, després d’un treball previ, de ser un dels escollits en el programa Erasmus+ que gestiona la Unió Europea. Aquests projectes són producte de les associacions d’instituts de diferents països europeus que presenten un projecte conjunt. En el nostre cas de les 263 sol·licituds presentades a Espanya només 126 han estat escollides.

El nostre projecte amb el nom “Bringing up new eco-scientists” neix de la col·laboració amb instituts de 5 països (Grècia, Bulgària, Itàlia. França i nosaltres) i en aquests cas nosaltres som els coordinadors del projecte. Aquest any som l’únic institut coordinador escollit de tota la província de Tarragona, i 1 dels 12 de Catalunya.

Els principals objectius del projecte són:

-L’intercanvi entre les escoles de bones pràctiques en el camp del reciclatge i la reducció del consum d’energia.

– Aconseguir que els nostres alumnes siguin conscients de la importància del reciclatge i quina és la seva petjada en el seu entorn.

– Interncanviar bones pràctiques que es fan a classe dels diferents països per millorar la qualitat del nostre ensenyament.

– Millorar les competències TAC dels nostres alumnes i també millorar la seva competència en llengua anglesa.

Durant el projecte es realitzaran estades en els diferents paisos on aniran alumnes i professors per tal de fer activitats conjuntes i programades per cada apis amfitrió.

Aquests projecte que implica a tot l’institut, té una durada de dos anys i es faran activitats al centre relacionades amb aquests temes i que podrà participar tothom.