PIP – Auxiliar de manteniment d’embarcacions esportives i d’esbarjo

 

 


Competència general d’aquest perfil

Realitzar operacions auxiliars de reparacions en elements estructurals i aparells, de protecció i embelliment de superfícies, tant en embarcacions esportives com d’esbarjo, seguint les instruccions rebudes, observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents.

Durada dels estudis

1.000 hores / 1 curs acadèmic
820 hores en el centre educatiu
180 hores en el centre de treball

Requisits d’accés

  • Complir com a mínim 16 anys i com a màxim 21 anys en l’any natural d’inici del programa.
  • Haver deixat l’educació secundària obligatòria sense obtenir el títol i no prosseguir estudis en el sistema educatiu.
  • Accedir voluntàriament als programes.

ESTUDIS

MÒDULS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL MÒDULS DE FORMACIÓ GENERAL
· Reparació estructural bàsica d’embarcacions esportives. ·   MFG1: Estratègies i eines de comunicació.
Realitzar operacions auxiliars de reparació d’elements de fusta i d’elements de plàstic reforçat amb fibra d’embarcacions esportives i d’esbarjo. ·   MFG2: Entorn social i territorial.
·   MFG3: Estratègies i eines matemàtiques.
· Protecció i embelliment de superfícies d’embarcacions. ·   MFG4: Incorporació al món professional.
· Manteniment bàsic d’eixàrcies i arboradura
· MFCT. Formació en centres de treball.
· MPRL. Formació bàsica en prevenció de riscos laborals .

 

SORTIDES PROFESSIONALS

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents :

  • Auxiliar de fuster de ribera.
  • Auxiliar de pintor/a de embarcacions.
  • Auxiliar de manteniment d’elements de plàstic reforçat amb fibra.
  • Auxiliar de manteniment d’aparells d’embarcacions.
  • I també podràs continuar estudiant:Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà

ELS NOSTRES PROJECTES