CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Família Professional: Administració i Gestió

Títol: Tècnic en Gestió Administrativa

Durada: 2.000 hores. 1.584 hores en el centre educatiu i 416 hores en centres de treball (mòdul 12). 2 cursos acadèmics

Competència General: La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar activitats de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d’atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Les principals ocupacions i llocs de treball són:

  • Personal auxiliar administratiu.
  • Personal ajudant d’oficina.
  • Personal auxiliar administratiu de cobraments i pagaments.
  • Personal administratiu comercial.
  • Personal auxiliar administratiu de gestió de personal.
  • Personal auxiliar administratiu de les administracions públiques.
  • Recepcionista.
  • Personal empleat d’atenció al client.
  • Personal empleat de tresoreria.
  • Personal empleat de mitjans de pagament.

Més informació AQUÍ