CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES

Família Professional: Administració i Gestió

Títol: Tècnic Superior en Administració i Finances

Durada: 2.000 hores. 1.584 hores en el centre educatiu i 416 hores en centres de treball (mòdul 14). 2 cursos acadèmics

Competència General: La competència general d’aquest títol consisteix a organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

Les principals ocupacions i llocs de treball són:

 • Personal administratiu d’oficina.
 • Personal administratiu comercial.
 • Personal administratiu financer.
 • Personal administratiu comptable.
 • Personal administratiu de logística.
 • Personal administratiu de banca i d’assegurances.
 • Personal administratiu de recursos humans.
 • Personal administratiu de l’Administració pública.
 • Personal administratiu d’assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories.
 • Personal tècnic en gestió de cobraments.
 • Personal responsable d’atenció al client.

Més informació AQUI