Erasmus+

Erasmus + és el programa europeu en els àmbits de l’educació, la formació, la joventut i l’esport. L’Institut és acreedor de la carta Erasmus+ atorgada per la Comissió Europea pel període 2021-2027 que permet a Institut i estudiants beneficiar-se de la participació en aquests projectes.

Erasmus + és el programa únic que tracta d’impulsar les perspectives laborals i el desenvolupament personal, a més d’ajudar als nostres sistemes d’educació, formació i joventut a proporcionar un ensenyament i un aprenentatge que dotin les persones de les capacitats necessàries per al mercat laboral i la societat actual i futura. És una gran oportunitat per a Institut i estudiants d’obrir-se a Europa i desenvolupar noves competències i capacitats en col·laboració amb d’altres institucions del continent.

L’institut Lacetània participa en aquest programa en dos accions claus, la KA1 i la KA2.