Servei d’assessorament

Assoleix el teu objectiu professional

Què és?

És un servei personalitzat que ajuda a  les persones a definir i assolir el seu objectiu  professional mitjançant la identificació de la formació amb reconeixement acadèmic, l’anàlisi de les possibilitats de reconèixer acadèmicament la seva experiència laboral i la determinació d’un pla de treball  per a aconseguir-ho.

A qui s’adreça?

S’adreça a les persones adultes interessades en obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació proposat.

Què ofereix?

 • Disposar de forma individual d’un assessor especialista en una família professional que m’ajudarà a identificar les meves capacitats, interessos i el meu objectiu professional al llarg de diferents sessions de treball.
 • Entendre les possibilitats que m’ofereix el sistema de Formació Professional i com puc beneficiar-me’n.
 • Saber si la meva experiència laboral es pot reconèixer acadèmicament  per continguts d’un cicle formatiu, i què he de fer per aconseguir-ho.
 • Conèixer si els cursos de formació que he realitzat tenen reconeixement acadèmic i en quina mesura em poden ajudar a assolir un títol de Formació Professional.
 • Assessorament per decidir l’estratègia de formació que millor s’adapti als meus interessos, trajectòria professional i al temps de què disposo.
 • Disposar d’un informe d’assessorament amb un pla de treball personalitzat amb les indicacions sobre les actuacions que he de fer, i informacions pràctiques per assolir un títol de Formació Professional.
 • L’informe d’assessorament obtingut és un requisit per  presentar-se al servei de reconeixement de l’experiència laboral.

Com sol·licitar el servei?

El serveis d’assessorament es sol·liciten als centres a través de les respectives pàgines web.

Com funciona?

 • El servei el presta el centre educatiu de forma personalitzada  i té un cost de 60€ de preu públic.
 • Identifica i analitza detalladament les capacitats i les expectatives professionals de la persona, valorant i fent les recomanacions de les ofertes formatives que millor s’adaptin al seu perfil i interessos.
 • Conclou amb el lliurament de l’informe d’assessorament, requisit per presentar-se al servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral i on hi constarà:
  • Les recomanacions de la persona assessora.
  • L’itinerari formatiu i professional.
  • El dossier de la trajectòria professional.

Quina documentació és necessària?

 • En el moment de la inscripció al servei d’assessorament
  • Full de sol·licitud amb les dades personals i la família professional escollida.
  • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per la seva verificació.
  • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic si és el cas.
  • Pagament del preu públic (60 €) o resguard de pagament del preu establert
  • Títols oficials acadèmics per exemple FP1, ESO, FP2, BUP, COU …
  • Certificat de vida laboral.
 • A la primera entrevista amb el tutor
  • Certificats oficials de treball: Certificats de professionalitat
  • Certificats de les empreses que ha treball, indicant les activitats i feines que feies, i el temps en que vas fer cada una d’elles
  • Certificats de cursos

On puc obtenir informació?

 • A la web del Departament d’Ensenyament: http://www20.gencat.cat/ensenyament
 • Als centres que ofereixin el serveis d’assessorament i de reconeixement acadèmic dels aprenentatges presencialment o al seu web.
 • A l’institut Lacetània, www.lacetania.cat, trucant al telèfon 93 877 37 50 o enviant un correu electrònic a l’adreça assessorament.fp@lacetania.cat

Horari d’oficines

Durant el mes de setembre: de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres
A partir de l’1 d’octubre (inclòs): matins de 10:00 a 13:00, tardes de 16:00 a 18:00 excepte la tarda de divendres (tancades)

Calendari del procés

Calendari de proces 1a conv. 2020-21