Emprenedoria

Posa en valor les teves idees de negoci i d’autoocupació

Què es pot conseguir?

L’objectiu del servei d’emprenedoria és facilitar el seguiment d’idees i talent, així com, la posada en marxa de projectes emprenedors de les diferents famílies professionals del centre i facilitar tota la informació referent a l’orientació laboral, iniciatives emprenedores i l’autoocupació.

A qui s’adreça?

S’adreça a l’alumnat i ex alumnes del centre.

Què ofereix?

 1. Seguiment de talent i d’assessorament de projectes d’autoocupació, innovació i start-up dels alumnes i ex alumnes del centre, i facilitar tota la informació referent a la posada en marxa, passes a seguir, el pla d’empresa i el pla On Line
 2. Impulsar i coordinar propostes de promoció externa dels cicles formatius que oferim en el nostre centre, juntament amb el/la coordinador/a de formació professional i amb la col•laboració dels diferents departaments
 3. Mantenir i ampliar les relacions de l’Institut amb les institucions i organitzacions empresarials, en col•laboració amb el departament de relacions amb les empreses i la Fundació Lacetània
 4. Fomentar la participació de projectes d’emprenedoria dels alumnes de cicles formatius en premis i/o concursos relacionats amb la formació professional
 5. Realització de Tallers i Seminaris de Creació i Generació d’Idees
 6. Sessions o jornades d’empresa i d’intercanvi d’experiències emprenedores amb la participació d’empreses de la Catalunya Central
 7. Seguiment i promoció de notícies emprenedores a la web, Twitter i al Facebook de l’Institut

Com funciona?

 • El servei prestarà atenció de forma personalitzada o grupal d’equips promotors interessats, així com, l’assessorament actiu a l’autoocupació
 • S’analitzarà les expectatives professionals i les capacitats emprenedores de la persona o persones, valorant: la seva experiència laboral, formació, iniciativa, creativitat, motivació, assumpció al risc i interessos personals adreçats al projecte
 • Metodologia de treball i d’aprenentatge basat per projectes
 • Establir estructures i instruments de sincronització amb el Departament d’Ensenyament, mitjançant la Xarxa d’Emprenedoria, i del programa de “Catalunya Emprèn” i, la seva xarxa col.laborativa d’Innovació, Emprendoria Social, Mentorització i de Suport Financer per als projectes d’empresa

Com sol.licitar el servei?

A l’institut Lacetània, a la pàgina web: www.lacetania.cat