Equip directiu

L’equip directiu de l’Institut consta dels següents membres:

Director Francesc Delis director@lacetania.cat
Secretària Gemma Badia secretaria@lacetania.cat
Administradora Maite Vall administrador@lacetania.cat
Cap d’estudis Sílvia Vilamanyà cap.estudis@lacetania.cat
Coordinadora pedagògica Anna Carbonell coord.pedagogica@lacetania.cat
Cap d’estudis d’FP Dídac Garcia cap.fp@lacetania.cat
Cap d’estudis adjunt Ramon Clemente cap.adjunt@lacetania.cat

I completen el Consell de Direcció

Coordinadora d’ESO Pilar Coma coord.eso@lacetania.cat
Coordinadora de Batxillerat Anna Viñals coord.batx@lacetania.cat
Coordinador d’FP Jordi Brunet coord.fp@lacetania.cat