Equip directiu

L’equip directiu de l’Institut consta dels següents membres:

  • Director: Francesc Delis
  • Secretària: Antònia Luna
  • Administradora: Maite Vall Puig
  • Cap d’estudis: Sílvia Vilamanyà
  • Coordinadora pedagògica: Isabel Moreno
  • Cap d’estudis d’FP: Toni Arnaste
  • Cap d’estudis adjunt: Dídac Garcia

I completen el Consell de Direcció

  • Coordinadora d’ESO: Anna Carbonell
  • Coordinadora de Batxillerat: Montserrat Serra
  • Coordinador d’FP: Jordi Brunet