Innovació

Augmenta la teva competitivitat

Què es pot conseguir?

  • Augmentar la competitivitat de les empreses, autònoms, centres educatius i entitats, que poden detectar talent i obrir una via d’incorporació de tècnics qualificats.
  • Millorar les relacions centres formatius–entorn i identificar els primers com a referents en recerca i innovació aplicades, complementaris de les universitats i els centres tecnològics.
  • Millorar la formació dels alumnes, que s’enfronten a reptes reals i desenvolupen capacitats clau fora de l’entorn educatiu habitual.
  • Motivar els alumnes i els professors.
  • Actualitzar els coneixements dels professors per adequar la formació als avenços tecnològics i als canvis del mercat laboral.

A qui s’adreça?

  • Empreses
  • Autònoms
  • Centres educatius
  • Entitats

Què ofereix?

Un procés recíproc d’innovació i transferència de coneixement. Es tracta, habitualment, de petits projectes de pressupost moderat que sorgeixen de les necessitats de les mateixes empreses o de les oportunitats que professors i alumnes detecten quan s’hi relacionen.

Lacetània ofereix serveis d’assessorament i suport a la innovació a les petites i mitjanes empreses i institucions en l’àmbit de l’Automatització Industrial, Sistemes de Formació, Moodle, Projectes Mecànics, Projectes Informàtics, Desenvolupament de Productes Electrònics i Anàlisi de la Qualitat de l’Energia Elèctrica.

Com sol·licitar el servei?

El serveis d’innovació es sol·licita al centre a través del correu electrònic inslacetania@xtec.cat

Com funciona?

Des de fa uns anys, l’Institut Lacetània i el Departament d’Ensenyament afavoreixen que el centre i les empreses de l’entorn desenvolupin projectes conjuntament. Els projectes de l’àmbit sectorial de l’empresa contribueixen a la innovació i la transferència de coneixement. Aprofitant les possibilitats que el marc normatiu obre a la formació professional, el centre ofereix serveis com una nova eina pedagògica perquè els alumnes adquireixin les capacitats que les empreses demanen als professionals del futur. Amb aquests antecedents –i amb les experiències iniciades en alguns centres d’FP en anys anteriors–, el 2014 es constitueix el programa d’innovació i transferència de coneixement InnovaFP (Resolució ENS/1080/2014). El programa afavoreix que els centres educatius actuïn com a agents de dinamització de la innovació al territori. Els projectes que s’impulsen a l’empara del programa impliquen les empreses, aporten valor al mercat i, al mateix temps, milloren i estenen els processos d’ensenyamentaprenentatge. D’aquesta manera, contribueixen a escurçar la distància entre recerca i innovació a Catalunya.

Un exemple de projecte

Mesura de la inclinació dels miralls d’una planta termosolar i autòmat programable. Sector d’Automatització i robòtica.

El projecte va permetre dissenyar un sistema de mesura d’inclinacions de molta precisió aplicat a la determinació de la posició dels miralls en una planta termosolar tipus Fresnel, i la comunicació posterior amb un sistema de control basat en un autòmat programable. El projecte es va dividir en tres parts: determinació dels materials, disseny del sistema de mesura basat en un inclinòmetre i un microprocessador, i desenvolupament dels sistemes de comunicació entre el sistema de mesura i l’autòmat que controla el procés.

Ens podeu seguir a Linkedin