L’AMPA

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de l’Institut compleix una funció de suport molt important a la tasca docent i persegueix un objectiu comú amb l’escola que no és altre que la millora en l’educació dels nostres estudiants, què són a la vegada els fills i les filles dels membres de l’associació. A tal efecte ens ajuden i participen en la gestió i en les activitats de l’Institut. Llistem alguns dels serveis imprescindibles pel centre que proporciona l’AMPA.

  • Llibre verd
  • Activitats extraescolars
  • Suport a l’alumnat i a les famílies
  • Treballadora social
  • Biblioteca
  • Gestió dels armariets

Podeu ampliar la informació visitant el seu lloc web. Des de l’Institut us animem a formar-ne part. Se’ns dubte, la funció que porten a terme és primordial per a la bona marxa del centre.