Tràmits a secretaria

Pagaments. TPV.

Per al pagament de:

 • Matrícules d’ESO i Batxillerat
 • Matrícules de Cicles Formatius
 • Excursions

Podeu connectar amb el nostre portal per a pagaments.

 

Sol·licituds

Si us cal iniciar un tràmit de sol·licitud de:

 • títol de Batxillerat o de Cicle Formatiu (GM o GS)
 • duplicat de títol
 • certificat de qualificacions
 • certificat de matrícula al centre
 • certificat de nivell de català
 • altres peticions

podeu adreçar un correu electrònic a tramits@lacetania.cat on s’inclogui:

 • el nom, cognoms i DNI o NIE de la persona sol·licitant.
 • en cas de ser el pare/mare/tutor/a legal d’un alumne menor d’edat qui fa la sol·licitud, cal indicar el nom, cognoms i DNI / NIE de l’alumne/a a qui s’ha d’expedir el certificat.
 • telèfon de contacte.
 • documentació requerida per al certificat, si escau, adjuntada en arxiu.

A l’enllaç de sota podeu trobar alguns models de sol·licitud.

En un termini breu rebreu resposta en el mateix correu des del qual heu fet la petició.