Secretaria

La secretaria de l’Institut gestiona temes tals com la preinscripció, la matrícula, les actes d’avaluació, les certificacions de notes, els títols acadèmics. També n’administra el pressupost.

L’alumnat i/o les famílies s’han d’adreçar a les oficines quan es volen preinscriure o matricular en un curs, quan necessiten una certificació, o quan volen sol·licitar el títol d’uns estudis ja superats.

Horari d’atenció al públic

  • De l’1 d’octubre al 31 de maig: de 10h a 13h i de 16h a 18h. Divendres tarda, tancat.
  • De l’1 de juny al 30 de setembre: de 9h a 14h
  • Agost: tancat

Sol·licituds de títols

Quan s’ha superat un nivell d’ensenyament determinat (ESO, Batxillerat, Cicle Formatiu), es té dret a sol·licitar el títol acadèmic oficial que ho reconegui. En la majoria de casos, per matricular-se del nivell d’estudis superior cal haver sol·licitat abans el títol acadèmic del nivell assolit. Tanmateix, el títol d’ESO es tramita automàticament i no cal la sol·licitud de l’alumne. Quan hagueu de sol·licitar algun dels altres títols, podeu passar per oficines i us donarem la documentació que cal emplenar. Un cop sol·licitat el títol, us lliurarem un resguard oficial que té la mateixa validesa que el títol. Penseu que també cal pagar unes taxes.

Quan es poden recollir els títols?

Els títols tarden bastant a arribar a l’Institut després d’haver estat sol·licitats. Si ja n’heu sol·licitat algun, telefoneu-nos o envieu-nos un correu electrònic per saber si ja l’hem rebut. Tanmateix, sempre que es rep una nova tramesa de títols enviem una carta a l’interessat/da i li fem saber que el seu títol ha arribat. De vegades, però, hi ha problemes de canvis d’adreça desconeguts per l’Institut.

Formularis

Per fer alguns tràmits, a continuació t’enllacem als formularis corresponents.