Serveis digitals

Lacetània és un institut integrat en el món digital i utilitzem diferents eines tant a nivell didàctic com de comunicació. En aquest sentit disposa de diferents serveis:

  • Pàgina web amb WordPress
  • Ús de l’entorn Moodle i Classroom com a entorns virtuals d’ensenyament i aprenentatge
  • Utilització de Kahoot, Classdojo… Diferents eines digitals d’ensenyament i aprenentatge
  • Eines de tutoria de comunicació amb les famílies
  • Pàgines web d’àrees i departaments
  • Blocs d’àrees, departaments, biblioteca…
  • Comptes de Facebook, Instagram, Twitter i Youtube per a compartir informació relacionada amb l’Institut i amb l’ensenyament en general.
  • Revista digital integrada en l’entorn WordPress

L’ús d’eines digitals d’ensenyament i aprenentatge està molt present en el treball diari a l’Institut. La integració d’aquestes en la docència és habitual en el nostre professorat i té com a objectiu millorar la formació del nostre alumnat, tant des del punt de vista acadèmic com personal. Crèiem en l’ús d’aquestes eines i amb aquesta convicció treballem.