Serveis digitals

Lacetània és un institut integrat en el món digital i utilitzem diferents eines tant a nivell didàctic com de comunicació. En aquest sentit disposa de diferents serveis:

  • Ús de l’entorn Moodle com a eina d’ensenyament i aprenentatge
  • Utilització de Kahoot, Classdojo… Diferents eines digitals d’ensenyament i aprenentatge
  • Eines de tutoria de comunicació amb les famílies
  • Pàgines web d’àrees i departaments
  • Blocs d’àrees, departaments, biblioteca…
  • Comptes de Facebook, Instagram i Twitter per compartir informació relacionada amb l’Institut i amb l’ensenyament en general.
  • Revista digital integrada aquest entorn de treball

L’ús d’eines digitals d’ensenyament i aprenentatge està molt present en el treball diari a l’Institut. La integració de les mateixes en la docència és una tasca que el nostre professorat té molt present, sense perdre mai de vista mai l’objectiu de millorar la formació del nostre alumnat, tant des del punt de vista acadèmic com personal. Crèiem en l’ús d’aquestes eines i amb aquesta convicció treballem.