Mediació

Amb l’objectiu de facilitar la resolució de conflictes, l’Institut disposa d’un servei de mediació.

Es tracta d’un grup de professors/es, alumnes, mares i pares i personal d’administració i serveis, que s’han format en les tècniques de resolució de conflictes per a posar en pràctica la mediació escolar. Així, si mai us trobeu implicats en una situació conflictiva podeu demanar que actuï el servei de mediació. Companys i companyes vostres us ajudaran a resoldre els problemes d’una manera justa i equitativa, i de forma totalment confidencial.

Tothom pot demanar l’actuació del servei de mediació ja sigui a través de la bústia que es troba a consergeria després de complimentar l’imprès corresponent. També ho podeu fer a través dels tutors/res o fins i tot ho pot sol·licitar directament als membres de l’equip del servei de mediació escolar.