Serveis generals

El Centre compta amb un seguit de serveis a disposició dels alumnes i de les seves famílies:

  • Serveis digitals
  • Treballadora Social
  • Biblioteca
  • Mediació
  • Bústia de queixes i suggeriments
  • Servei de bar
  • Copisteria