Consell Escolar

El Consell Escolar de l’Institut està format pels següents membres.

Representants de la direcció

 • Francesc Delis (Director i President del Consell Escolar)
 • Sílvia Vilamanyà  (Cap d’estudis)
 • Gemma Badia (Secretària)

Representants del professorat

 • Pasqual Cuenca (FP)
 • Mireia Garrido (ESO/BAT)
 • Quim Pareja (FP)
 • Alba Gimeno (ESO/BAT)
 • Pep March (ESO/BAT)
 • Montse Caballol (ESO/BAT)
 • Anna Espachs (ESO/BAT)

Representants de l’alumnat

 • Houda Azdad (BAT)
 • Anna Casas (BAT)
 • Ainhoa García (BAT)
 • Nadya Vilamitjana(ESO)

Representants de les famílies

 • Anna Maria Barón
 • Marta Olivares
 • Manuela Ramos
 • Gisela Delvalle (AMPA)

Representant del personal d’administració i serveis

 • Eli Fernández

Representant de l’Ajuntament de Manresa

 • Cristina Cruz

Representant de les organitzacions empresarials

 • Marc Vidal

Comissions del Consell Escolar

Comissió econòmica Comissió de convivència Comissió permanent
 • Francesc Delis
 • Maite Vall (*Administradora)
 • Gemma Badia
 • Vacant famílies
 • Vacant professorat
 • Vacant alumnat
 • Francesc Delis
 • Gemma Badia
 • Sílvia Vilamanyà
 • Vacant professorat
 • Anna M. Barón
 • Anna Casas
 • Francesc Delis
 • Gemma Badia
 • Sílvia Vilamanyà
 • Quim Pareja
 • Manuela Ramos
 • Anna Casas

 


Més informació sobre els Consells Escolars dels Centres.