Consell Escolar

Després de les eleccions del 2016, el Consell Escolar de l’Institut consta dels següents membres.

Representants de la direcció

 • Francesc Delis (President)
 • Sílvia Vilamanyà  (Cap d’estudis)
 • Antònia Luna (Secretària)

Representants del professorat

 • Carme Caballol
 • Pasqual Cuenca
 • Mireia Garrido
 • Isabel Moreno
 • Quim Pareja
 • Montserrat Serra
 • Judit Vall

Representants de l’alumnat

 • Irina Gálvez
 • Ainhoa García

Representants de les famílies

 • Montse Fernández
 • Alba Pascual
 • Gemma Rovira
 • Joan Romero (AMPA)

Representant del personal d’administració i serveis

 • Sabina Palacios

Representant de l’Ajuntament de Manresa

 • Jaume Arnau

Representant de les organitzacions empresarials

 • Marc Vidal

Més informació sobre els Consells Escolars dels Centres.