Consell Escolar

Després de les eleccions de desembre del 2018, el Consell Escolar de l’Institut està format pels següents membres.

Representants de la direcció

 • Francesc Delis (Director i President del Consell Escolar)
 • Sílvia Vilamanyà  (Cap d’estudis)
 • Gemma Badia (Secretària)

Representants del professorat

 • Carme Caballol
 • Pasqual Cuenca
 • Mireia Garrido
 • Isabel Moreno (referent coeducació)
 • Quim Pareja
 • Montserrat Serra
 • Alba Gimeno

Representants de l’alumnat

 • Houda Azdad (ESO)
 • Anna Casas (ESO)
 • Pol Costa (FP)
 • Ainhoa García (BAT)

Representants de les famílies

 • Anna Maria Barón
 • Marta Olivares
 • Manuela Ramos
 • Gisela Delvalle (AMPA)

Representant del personal d’administració i serveis

 • Glòria Lanzo

Representant de l’Ajuntament de Manresa

 • Cristina Cruz

Representant de les organitzacions empresarials

 • Marc Vidal

Comissions del Consell Escolar

Comissió econòmica Comissió de convivència Comissió permanent
 • Francesc Delis
 • Maite Vall
 • Gemma Badia
 • Joan Romero
 • Carme Caballol
 • Pendent alumnat
 • Francesc Delis
 • Gemma Badia
 • Sílvia Vilamanyà
 • Isabel Moreno
 • Anna M. Barón
 • Anna Casas
 • Francesc Delis
 • Gemma Badia
 • Sílvia Vilamanyà
 • Quim Pareja
 • Manuela Ramos
 • Anna Casas

 


Més informació sobre els Consells Escolars dels Centres.