GEP

El projecte GEP (Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme) és un projecte impulsat pel Departament d’Ensenyament a través de la Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme.

El projecte, en el centre, s’inicia el curs 2016-2017 i té com a objectiu fonamental afavorir les actuacions per a la millora de la llengua anglesa, incrementant el temps d’exposició de l’alumne a la llengua anglesa en matèries no lingüístiques de diversos nivells educatius, i incorporar activitats AICLE a les programacions. D’aquesta manera es contribueix també al desenvolupament competencial de l’alumne i es fomenta el treball cooperatiu. Altres actuacions previstes són l’aprofitament de recursos complementaris com l’auxiliar de conversa i la realització d’activitats en anglès.

En el centre es va crear un grup impulsor amb l’objectiu de dinamitzar el projecte, establir els objectius, definir el programa de treball, coordinar i documentar les actuacions, valorar els resultats, proposar mesures d’ampliació i difondre el projecte. Un cop acabada aquesta fase inicial, el professorat format en llengua anglesa realitza cada curs activitats en una matèria no lingüística en tot un nivell educatiu.

Curs 2020-2021

In the subject of Biology and Geology of 3rd ESO we are learning everything about our own body, what it is made of, how it works and the habits we need to follow to keep it healthy. This year, some activities are prepared and carried out in English, as part of the GEP project in our school. Here there are two of them:
The Healthy Eating Plate

As part of the Biology Nutrition topic, 3rd year ESO students have carried out a GEP activity in English. For 4 sessions, they determined their eating habits, assessed the nutritional contents of the different food groups and finally made a proposal for a healthy eating plate reading and following the recommendations of Harvard University which you can check out here: https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eating-plate/

 

Autora: Irina Garcia

 

 

Quit smoking! 

After working on the topic of drugs, 3rd year ESO students have prepared a shocking poster to raise awareness about the harmful effects of smoking in English, dealing with specific vocabulary and trying to get attention from adults around them.

Pòsters de 

Mihaela Radulescu, Jessica Gajewska i Adrià Ferrer

Yara Diaz, Pau Estrada, Saloua Benlafik i Rony Neira

Victor Mas-Beya, Otman Raoui i Laia Dotras

 

In the subject of Culture and ethical values of 2nd ESO this year we have done “The Running Dictation” on the Monday Carnival so some of our students have came to the high school disguised in their pyjamas.

The running Dictation, apart from being a different way to work, is an activity that allows students to practice the skills of reading, talking, writing and speaking.

Curs 2019-2020

After studying Socrates in 2nd ESO, we have done the Running Dictation witch is an activity that practices speaking, listening, writing, and remembering!

In a Running Dictation, students work in teams and they have to rewrite a short passage. The aim is for one of the students in each group to walk (or run!) to read the passage on the wall. They remember some of the passage and walk (or run!) back to their group. They quietly dictate what they remembered to their group and they have to write it down. They then swap roles. Over several turns they will build the whole passage.

 The winning team   is the one that finishes first without mistakes.

 

Curs 2018-2019

Aquest ja és el tercer any de la implementació del projecte GEP al nostre institut.

L’any passat vam ampliar a dues les sessions mensuals en anglès a la Tutoria de 3r  ESO. La primera activitat d’aquest curs  “If I were……I would be…..”, ens ha permès, a banda de treballar el segon condicional en anglès, portar a terme una activitat de dinàmica de grup.

També hem fet dues activitats més relacionades amb la cohesió de classe que han estat “Find someone with the same answer” i “Challenges”.

Students are getting to know each other much better. What do they share in common?

Dins del projecte GEP, hem decidit retolar l’institut en anglès i els alumnes de tercer han estat els encarregats de portar a terme la traducció.

Pels tallers de Nadal vam preparar un karaoke en anglès que va tenir molt bona acollida.

El nou any l’hem començat amb l’activitat “Spider web”. Els alumnes han expressat en anglès els seus propòsits per l’any nou i després de fer-ho, per torns, llencen un cabdell  de llana a un altre company/a, formant-se al final una teranyina de llana.

Students are practising their oral skills by doing an activity in which they have to think and share their New Year’s Resolutions.

També hem treballat la millora de la memòria amb un power point amb activitats, trucs i consells que hem traduït a l’anglès.

Una altra activitat que hem dut a terme és What’s in the box? Teacher brings a box with something inside. Students have to guess what is inside the box by asking yes/no questions.

 

 

El mes de març hem treballat el dia de la dona treballadora. hem fet un listening comprehension sobre una xerrada que va fer l’actriu Emma Watson sobre la desigualtat de gènere.

 

Students have been listening to a speech on feminism in English and after that, all of them took part on a debate.

Per tal de conscienciar els alumnes de la necessitat de mantenir l’espai de l’institut net i endreçat, hem pensat en la realització, per grups, de pòsters que penjarem a diferents llocs del centre i que amb el lema: “Keep the school clean”.

Keep the School Clean’ is an activity that the 3rd ESO students have completed as a part of the GEP project. Students worked in groups in order to design and create posters with messages in English to be shown in the building to help maintain the school clean.

Hem dut a terme la 2a edició de l’English Morning, que aquest curs hem fet a l’escola Joan Maragall, amb la participació dels alumnes de 3r d’ESO i de 5è de primària del Joan Maragall i de l’escola Sinera.

Hem fet un Drawing Dictation. Els alumnes han d’escoltar i dibuixar el que el professor els dicta.Abans de fer l’activitat és aconsellable repassar vocabulari que puguin necessitar: in the middle f the piece of paper, right, left, on the top left, on the top right, above, behind, etc.

A 2n d’ESO hem començat a fer la matèria de Cultura i valors ètics en anglès.

  • Després d’una petita introducció al món de la Filosofia i l’Ètica, hem treballat la figura de Sòcrates. Els alumnes han preparat, per grups, una exposició oral on cada grup s’ha centrat en una sentència de Sòcrates i ha presentat al grup classe les seves conclusions.
  • The Running Dictation is an activity that practises speaking, listening, writing, and remembering!

You have to Choose  a short passage and make several copies and put the copies up around the walls of the classroom or outside ( corridor or nearby).  The students work in small groups. The aim is for one of the students in each group to walk (or run!) to read the passage on the wall. They remember some of the passage and walk (or run!) back to their group. They quietly dictate what they remembered to their group and they have to write it down. They then swap roles. Over several turns they will build the whole passage.

 The winning team   is the one that finishes first without mistakes.

A 1r d’ESO a Culture and Ethical Values, hem vist la pel·lícula Inside Out i hem treballat les emocions: alegria, tristesa, por, ràbia i fàstic.També hem fet un repàs als nostres records i, després de triar-ne un, l’hem dibuixat i hem explicat el per què l’hem triat.

Com ja vam fer l’any passat, hem fet un acròstic amb les lletres dels nostres noms amb adjectius que ens descriguin i hem escrit sobre el passat, sobre el present i ens hem imaginat con serà el nostre futur.

Curs 2017-2018

Aquest és el segon curs d’implementació del projecte GEP. A a tutoria de 3r d’ESO han treballat Com sobreviure en societat essent diferent. Podeu visualitzar la pàgina web que recull el projecte:

https://antoniosegura9.wixsite.com/freakout

 

 

A 4t d’ESO, a la matèria d’informàtica, han treballat la creació d’una empresa. Podeu consultar el bloc:

https://yourcompanyasyourlogo.blogspot.com/2018/05/results_8.html

 

Els alumnes de 2n de batxillerat han treballat la Biologia en anglès seguint l’Immunology Project. POdeu veure què hi treballen, com es guien i el tractament que hi fan de la llengua anglesa en aquest document

IMMUNOLOGY PROJECT

 

Els alumnes de la matèria d’emprenedoria de 3r d’ESO han buscat informació sobre un emprenedor i han fet una presentació, en anglès, destacant, entre altres aspectes, les habilitats emprenedores.

A 1r de l’ESO, a Culture and Ethical values, hem dedicat el primer trimestre a reflexionar sobre la idea del jo. Els alumnes han jugat amb les lletres dels seus noms i han creat un acròstic amb adjectius que tinguin a veure amb la seva manera de ser. També han escrit tres petits relats on exposen records del passat, sensacions del present i com s’imaginen el futur.

El passat 22 de gener, dins el marc de la implantació del GEP, vam escoltar a la tutoria de 3r la xerrada sobre igualtat de gènere que l’actriu Emma Watson, coneguda per ser l’actriu de la pel·lícula Harry Potter, va fer a la seu de les Nacions Unides a Nova York. Podeu veure una activitat que en vam fer clicant aquest enllaç.

Una de les nostres alumnes, l’Aina, va fer allò que tant ens agrada al personal docent: va seguir donant voltes al tema i va escriure en el seu Instagram stories tot un seguit de reflexions que ens agradaria compartir amb vosaltres:

Com a noia, em veig obligada a escriure això. La societat està canviant, però crec que no ho fa prou, i ja no ho dic a nivell d’igualtat de gèneres, ho dic en tots els aspectes.
Però avui tinc ganes de parlar-vos d’estereotips. Per què una dona sempre és la sensible i l’home sempre és el fort? Que potser no hi ha dones que se’n surten soles de situacions molt dures, que potser no hi ha homes que a la mínima necessiten algú que els ajudi? 
Jo, com a noia, segons el que dic o faig, sóc jutjada per la societat amb uns estereotips que la majoria de vegades són il·lògics; els de bellesa no tenen sentit, però és que molts d’altres tampoc. No som menys noies per com vestim o com pensem, no som menys noies segons el que ens interessa o el que volem estudiar. 
En definitiva, que vivim en una societat amb uns estereotips de merda, que noia ho ets perquè t’hi sents, no pel que penses o fas. ♀ 
-A

A la Tutoria de 3r d’ESO han fet una activitat grupal referent als propòsits per a l’any que comencem:

Students are going to speak about tenir New Year Resolutions in turns by throwing the wool after explaining their ideas. The person who speaks keeps the wool before throwing it to another student so that at the end we have a web of wool similar to a spider one.

Curs 2016-2017

A Cultura i Valors Ètics de 3r d’ESO s’ha dut a terme un treball col·laboratiu on s’ha estudiat el procés de socialització. La introducció ha consistit a veure com influeix l’escola en aquest procés. Després, per grups, s’ha treballat els diferents aspectes de la socialització: la família, els mitjans de comunicació, els companys i la religió. Un grup ha buscat informació sobre els nens salvatges i els Hakikomori japonesos, per veure les conseqüències de la no socialització o dels problemes que s’han d’afrontar quan no s’encaixa en la societat que toca viure. Podeu visualitzar un vídeo resum al nostre canal de Youtube o clicant aquest enllaç.

A les tutories de 3r d’ESO, com hem fet en cursos anteriors,hem realitzat activitats en anglès. Deixant de banda les sortides, xerrades, cursets, neteges de pati i neguits i petits problemes que es solen tractar a tutoria, hem intentat aprofitar aquesta hora setmanal de tutoria per impulsar la llengua anglesa.

Aquí teniu una petita mostra de les activitats que hem portat a terme:

  1. Taller de Nadal – Vam preparar una carta al Reis Mags on varem expressar els nostres millors desitjos per aquest curs. Podeu veure el vídeo clicant aquí.

2. Com millorar la nostra memòria – Amb l’ajuda d’un Power Point, vam treballar jocs nemotècnics per tal de millorar la nostra memòria. Visualitzeu el power point clicant aquí.

3. El segon condicional – Activitat dirigida a treballar el segon condicional: Si fos… seria…

IF I WAS/WERE… I WOULD BE…

If I was/were a subject, a month, character in a film, a song, an adjective, a TV programme, a food, free time activity, a drink, a job, etc.

if i was

4. La dona treballadora – El 8 de març vam reflexionar sobre el dia de la dona treballadora i sobre la necessitat, encara avui, de lluitar per la igualtat de gènere.

5. Drawing dictation – També hem treballat els dictats de dibuixos:

dictat 2 dictat

There is a window. There is a desk under the window. There is a lamp on the desk. There are some books on the desk. There is also a computer on the desk. There is a plant plot with a big plant in the right corner. There is another window next to the plant. There are two posters on the wall next to the window. There is a bed under the posters. There are two t-shirts and socks on the bed. There is a picture of Mr Spock on the left of the desk. There is a rocking chair under Mr Spock’s picture. There are two cats sleeping on the rocking chair. There is a clock next to the picture. It’s ten past seven. You can see the mountains through the windows.

6. Diary – Els alumnes han escrit durant tot l’any un diari en anglès de manera optativa.
diaries

7. THE GENDER ROLES CHALLENGE. A més a més, amb els alumnes de 3r D s’ha dut a terme un projecte per treballar els rols de gènere i com aquests rols influeixen en les persones i, per tant, en la societat. Aquest projecte nomenat “The Gender Roles Challenge” s’ha dur a terme completament en anglès i durant vuit sessions. La introducció ha consistit en un vídeo en llengua anglesa i diferents activitats (anàlisi del vídeo, debats, opinions, informació d’autors i autores destacats en la matèria, etc.) i s’ha realitzat un mannequin challenge com projecte final de la seqüència didàctica. Podeu accedir a fotos i vídeos de les activitats en aquest enllaç <https://goo.gl/photos/AuAywfskS3WUf23B9> i veure el vídeo amb el mannequin challenge aquí.

A 4t d’ESO imparteixen en anglès la matèria d’Informàtica.

Com que també fem en anglès l’Ètica de 4t ‘ESO, malgrat que no entra dins el projecte GEP, aquí teniu una mostra d’una activitat realitzada a Ethics aquest curs.

Ethics