GEP

El projecte GEP (Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme) és un projecte impulsat pel Departament d’Ensenyament a través de la Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme.

El projecte, en el centre, s’inicia el curs 2016-2017 i té com a objectiu fonamental afavorir les actuacions per a la millora de la llengua anglesa, incrementant el temps d’exposició de l’alumne a la llengua anglesa en matèries no lingüístiques de diversos nivells educatius, i incorporar activitats AICLE a les programacions. D’aquesta manera es contribueix també al desenvolupament competencial de l’alumne i es fomenta el treball cooperatiu. Altres actuacions previstes són l’aprofitament de recursos complementaris com l’auxiliar de conversa i la realització d’activitats en anglès.

En el centre es va crear un grup impulsor amb l’objectiu de dinamitzar el projecte, establir els objectius, definir el programa de treball, coordinar i documentar les actuacions, valorar els resultats, proposar mesures d’ampliació i difondre el projecte. Un cop acabada aquesta fase inicial, el professorat format en llengua anglesa realitza cada curs activitats en una matèria no lingüística en tot un nivell educatiu.

Pots consultar (també al menú lateral) els diversos projectes que hem realitzat en els diferents cursos: