Reunions famílies

  • Reunió de famílies de 1r d’ESO (29/09/2021). Presentació que van seguir els tutors i les tutores.
  • Reunió de famílies de 2n d’ESO (13/10/2021). Presentació de la reunió.
  • Reunió de famílies Aula oberta 3r/4t d’ESO (21/10/2021). Presentació de la reunió.
  • Reunió de famílies de 3r d’ESO (21/10/2021).
  • Reunió de famílies de 4t d’ESO (19/10/2021). Presentació de la reunió
  • Reunió de famílies de 1r de Batxillerat (26/10/2021).
  • Reunió de famílies de 2n de batxillerat (26/10/2021).
  • Reunió de famílies de CFGM Gestió Administrativa
  • Reunió de famílies de CFGM de Manteniment d’Estructures de Fusta i Mobiliari d’Embarcacions d’Esbarjo

 

 

 

 

 

Presentacions de la xerrada informativa per a l’escolarització postobligatòria del 2021-2022

Informació generalitzada i detallada de la postobligatòria a Orientació acadèmica i professional