Recomanacions d’estiu

CURS 2020-2021

Actualització: 20 de juny de 2021

Recomanacions d’estiu per presentar a inici del curs 2021-2022 al professorat corresponent. Especialment recomanades per a l’alumnat que ha suspès, molt recomanades per a l’alumnat que ha superat la matèria amb dificultats, i recomanades per a tothom.

Aula d’acollida i altres

Enllaços a webs per a pràctiques de llengua autocorrectives 

1r d’ESO

2n d’ESO

3r d’ESO