Informacions i autoritzacions

Sobre la pediculosi (els polls)

Podeu trobar informació sobre la prevenció, els símptomes i el tractament en aquest enllaç de Canal Salut.

És recomanable que els alumnes afectats no assisteixin al centre educatiu fins que no s’hagin sotmès al tractament i hagin eliminat totes les llémenes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursos anteriors

 

Documents a emplenar:

     Autorització de sortides amb pernoctació

     Carta de Compromís

     Fitxa al·lèrgies i intoleràncies

Viatge de 4t d’ESO

 

Informació dels Mossos d'Esquadra que fa referència a les sortides a l'estranger:

S'ha dut a terme una modificació en l'autorització de menors a viatjar a l'estranger a partir del dia 11 de febrer de 2020: els formularis de la PG-ME només tindran validesa de 1 mes des de l’expedició i no 3 mesos.

El formulari que resta penjat a la pagina de la CME, ja ha estat modificat i per tant els pares/mares que hagin de fer el document ja el trobaran actualitzat. Així mateix, a la mateixa pagina ja consta quina es la documentació que cal aportar juntament amb el document de l'autorització, per validar el document a les dependències policials.

Pel que fa al documents expedits amb anterioritat a la data esmentada anteriorment, en el que consti una validesa de 3 mesos no caldrà fer cap modificació del permís ni document nou, essent aquest document vàlid per a viatjar.


Adjuntem dues adreces relacionades amb la gestió:

Gestió dels papers: https://mossos.gencat.cat/ca/detalls/Tramit/Declaracio-de-permis-de-viatge-a-lestranger-per-a-menors?category=&moda=1

Informació general + casos especials: https://mossos.gencat.cat/ca/detalls/Tramit/Declaracio-de-permis-de-viatge-a-lestranger-per-a-menors?category=

DocumentDeclaració de permís de viatge a l'estranger per a menors
Informació del Departament d'Educació sobre la gestió de papers per als alumnes estrangers:

En el cas de l’alumnat estranger, la nova instrucció de la secretaria general de seguretat del Ministerio del Interior  ordena la tramitació del permís en funció de la normativa vigent dels països d’origen d’aquests alumnes. Hi ha països com Romania, Regne Unit, Estats Units, Alemanya, Argentina, Irlanda, Suïssa i Uruguai que no preveuen la necessitat de tramitar aquest tipus d’autoritzacions. En canvi, n’hi ha d’altres com Ucraïna, Marroc i Colòmbia que no tramiten l’autorització si els pares no donen els noms i DNI del professorat que acompanya als alumnes.

Des del Departament d'Educació, s’està treballant amb el Ministerio de Educación per poder trobar una manera de gestionar aquests permisos amb facilitat. Fins a nou avís, les famílies de l’alumnat afectat hauran de tramitar els permisos en les condicions que regula la normativa del país d’origen. Declaració de permís de viatge a l'estranger per a menors d'edat. Aquest document s'ha de dur emplenat i acompanyat dels documents necessaris a la Comissaria dels Mossos, perquè en facin l'autorització. Cal fer-lo per cada vegada que se surt. Atenció: el menors que hagin de viatjar a l'estranger que siguin estrangers residents amb permís de residència, hauran d'anar al seu consolat per a demanar aquesta autorització.